Uppdragsutbildningen

Utifrån mottot "Utbildning när, var och hur du vill!" har vi byggt en mycket flexibel organisation med ett fåtal anställda och ett antal konsulter knutna till oss.

Många känner tyvärr inte till Uppdragsutbildningen. Organisatoriskt tillhör vi Stenungsunds kommun, men till skillnad från övrig kommunal verksamhet är vi helt självfinansierande. Vi får med andra ord inga som helst kommunala medel för att bedriva vår verksamhet, utan vi opererar helt på marknadens villkor.

Vi skräddarsyr kurser efter behov. Utbudet är mycket stort med allt ifrån marknadsföring, data och språk till vård och ekonomi. Vi riktar oss uteslutande till företag och organisationer. Privatpersoner hänvisas till: Vuxenutbildningen i Stenungsund.

I menyn hittar du hela vårt utbud, men vi vill redan här passa på att lyfta fram två av våra mest populära utbildningsområden.

Teamutveckling och ledarskap

Vi har flera spännande kurser om projektledning, ledarskap, teamutveckling och konflikthantering.

OBS! Du har väl inte missat att vi är certifierade för att göra IPU:s personlighetsanalyser.

 

HLR och första hjälpen

Vi utbildar i både HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen. Antingen kan ni beställa utbildningarna separat eller så kan ni välja en kombinationsutbildning.

Läs mer om om HLR och första hjälpen.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Lars Kastö

Lars Kastö

Utbildningsledare
0303-73 86 52
lars.kasto@stenungsund.se

Senast uppdaterad