Stenungsunds Lärcentrum - högskoleutbildning

I samverkan med ett tiotal högskolor och universitet driver Vuxenutbildningen ett lärcentrum på Hasselbacken. Med hjälp av videokonferenser och Internet erbjuds kommuninvånarna högskoleutbildningar från hela landet.

Ända sedan mitten av 90-talet har man kunnat läsa en mängd högskolekurser i Stenungsund. Detta möjliggörs genom att Vuxenutbildningen har en komplett studio för distansundervisning på Hasselbacken. Tanken är att även vuxna som inte har möjlighet att flytta för studiernas skull ska kunna ta del av högskoleutbildning. För många av dem som i dag studerar på Vuxenutbildningen innebär det här en mycket smidig övergång från gymnasie- till högskolestudier.
Satsningen sker idag främst i samarbete med Karlstads universitet.
Undervisningen bedrivs i huvudsak med hjälp av telebild (videokonferens) och Internet.

Du vet väl att du även kan tenta hos oss om du är skriven i Stenungsunds kommun och/eller läser en distansutbildning på Karlstads universitet? För våra "egna" kurser är detta kostnadsfritt och för övriga tar vi ut en administrationsavgift på 200 kronor. Förutsättningen är givetvis att din kursledare ger dig tillåtelse att göra tentan på distans. Kontakta vår skoladministratör Pia Dahlin på tel 0303 - 73 86 50 för att boka tid.

Vad innebär det egentligen att läsa på distans via telebild? Är jag säker på att alla kurser kommer att hållas i Stenungsund?

Du behöver inte flytta för att läsa på högskolan! Stenungsunds Lärcentrum ger dig möjlighet att bedriva högskolestudier på hemmaplan. Du blir inskriven vid den högskola som anordnar kursen/utbildningen, men undervisningen bedrivs i huvudsak lokalt via telebild (videokonferens) eller genom tillresta lärare. Genom telebildtekniken kan läraren sitta på en ort och studenterna på flera andra orter och ändå se och prata med varandra i direktsändning. Vissa kurser/program läses på mera traditionell distans. Några gånger per termin träffas studentgruppen på högskolan och oftast någon dag per vecka på lärcentrumet.

Vi försöker hjälpa dig med information och service som du kan behöva. Förutom lokaler för undervisning har vi bokningsbara grupprum och enskilda studieplatser. Vi försöker så långt det är möjligt hjälpa dig med sådant som kopiering, fax och datorer.

De fristående kurserna ges ofta på kvarts- eller halvfart och är upplagda för dig som arbetar eller på annat sätt har svårt att komma ifrån. Antagningsreglerna är de samma som för all högskoleutbildning och antagningen görs inte av oss, utan av respektive högskola.

Ta chansen!

Från arbetsmarknaden ställs allt högre krav på kompetens. Redan idag krävs kortare eller längre högskoleutbildningar inom de flesta yrkesområden. Ta därför chansen och låt dig inte skrämmas av att det handlar om högskolestudier. De fria studieformerna, kombinerat med att du kan ägna dig åt några få ämnesområden åt gången, innebär att du knappast kommer att uppleva studierna svårare än exempelvis de vid den vanliga kommunala vuxenutbildningen.

Hur mycket måste man ha pluggat innan man börjar och vad innebär egentligen de olika behörighetskraven?

För att få börja studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Dessa förkunskaper handlar ofta om att du måste ha en viss utbildning från gymnasieskolan, men kan i några enstaka fall även handla om krav på till exempel arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet (hette tidigare allmän behörighet), som är gemensam för all högskoleutbildning, och särskild behörighet, om det finns ytterligare krav för en viss utbildning.

Förutom att du får reda på vilka förkunskaper som krävs för en viss utbildning gör också systemet att du som uppfyller villkoren har större chans att klara av din utbildning. Men studieframgång beror naturligtvis inte bara på förkunskaper i vissa ämnen. Den beror också på din personliga situation och hur mycket och effektivt du pluggar. Behörighetskraven är alltså ingen garanti för att du lyckas, men tänk på att goda kunskaper i svenska och engelska är mycket viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier!

Ytterligare information

Har du behov av ytterligare information rekommenderar vi sidorna om behörighet hos antagning.se Länk till annan webbplats. och Studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du betyg "som kunde varit bättre"? Då bör du absolut göra Högskoleprovet, men det lönar sig även för andra.

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. När man söker till högskolan kan man dels söka på sina betyg från gymnasiet och dels på poäng från högskoleprovet. 35-40 procent av dem som antas till en högskoleutbildning kommer in på sitt högskoleprovsresultat.
Du kan skriva provet så många gånger du vill. Det är alltid det bästa resultatet som räknas.

När skriver man provet?

Högskoleprovet äger rum två gånger per år. Provet äger alltid rum på en lördag, så provdatumen kan variera beroende på när helgerna infaller. Höstprovet äger som regel rum i andra halvan av oktober och vårprovet runt mitten av april.

Sista anmälningsdag för det prov som äger rum på våren brukar vara 1 februari och för höstprovet 1 september.

Ytterligare information

Läs mer om datumen för provet, de olika delproven, hur du bäst förbereder dig för provet och hur du anmäler dig på sidorna om Högskoleprovet på studera.nu Länk till annan webbplats..

När ska du lämna in din ansökan och vad ska den innehålla? Hur länge dröjer det sedan innan man får svar och hur väljs folk ut om det är för många som söker?

Gå in på antagning.se Länk till annan webbplats.. Är det första gången får du skapa ett konto, annars loggar du bara in. Leta rätt på den/de kurser/utbildningar du vill läsa och anmäl dig direkt i datorn. OBS! Webbanmälan öppnar först en månad innan anmälningstiden går ut.

Behörighetskomplettera kan du sen göra senast runt den 15 juni för höstens kurser, och senast runt den 1 december för vårens kurser. Se antagning.se för exakta datum.
OBS! Kompletteringarna skall vara UHR tillhanda senast angivna datum!

Sen ansökan

Numera finns ofta möjligheten att söka kurser även efter att ansökningstiden har gått ut. Gå alltid in på antagning.se för senaste nytt om du är intresserad.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna är numera skrotade och alla ansökningar sker via nätet. Glöm inte att även skicka in eller ladda upp bevittnade betygskopior och intyg som stärker grundläggande och särskild behörighet. Detta gör du första gången du söker och pappren skickas direkt till Universitets- och högskolerådet ((UHR). Läs mer om UHRs betygsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om UHR och utländska betyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antagningsbesked

Den som antagits till en utbildning får ett antagningsbesked, som måste besvaras inom den tid som anges på beskedet. Svarar du inte förlorar du platsen.

Urval

Urval måste göras om det finns flera behöriga sökande än antal platser på en utbildning/kurs. Urval kan ske på två olika sätt.

Betygsurval

Betyg från gymnasieskolan/kommunal vuxenutbildning, studieomdöme från folkhögskola eller utländska betyg används för urvalet.

Provurval

Provurval baseras på den sökandes resultat på högskoleprovet.

Vad innebär egentligen halvfart och hur många poäng får man för en termin?

Poäng/undervisning

Högskolestudier kan variera från heltidsstudier (40 tim/v) till kvartsstudier (10 tim/v). De flesta fristående kurser hos oss bedrivs som halvtidsstudier (eller halvfart d v s 20 tim/v). Antalet föreläsningar och gruppövningar kan variera från ämne till ämne. Ganska vanligt är 4 lektioner per vecka lärarledd undervisning och resten självstudier på en halvfartskurs.
För att ange omfattningen på en kurs eller ett program används ett poängsystem där en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 poäng. En 30-poängskurs motsvarar således en termins heltidsstudier.

Nivåer

Ämnena delas in i A-, B-, C-, och D-, nivå. A-kurserna är grundläggande, B-nivå är fortsättning och C- samt D-nivå är fördjupning i ämnet. De flesta kurser som ges hos oss i Stenungsund ligger på A-nivå.

Vilka regler gäller för studielån och vilka övriga utgifter får den som studerar? Och hur mycket är lån och hur mycket ska betalas tillbaka?

Studiemedel

CSN:s egna sidor Länk till annan webbplats. på nätet hittar du allt du behöver veta om studiemedel. Informationen är enkel och ständigt uppdaterad, så gå dit för att få dina svar.

Kåravgifter

Förr rådde det kårobligatorium för alla som läste universitets- och högskolekurser. Det är nu avskaffat, men givetvis finns det fördelar med att gå med i kåren ändå. För distansstuderande är dock avgiften reducerad, eftersom du har svårt att utnyttja sådan fördelar som kräver att du befinner dig på plats. Avgiften varierar beroende på vilken högskola eller vilket universitet som är huvudman för kursen.

Övriga kostnader

Det är kostnadsfritt att studera vid universitet/högskolor, såtillvida att undervisningen är fri. Litteratur får du köpa själv. Lättast köper du idag dessa från nätet. Ett bra och enkelt ställe för detta är Bokfynd.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som automatiskt jämför de olika priserna på nätet och tar fram det billigaste till dig. Du kan också köpa begagnad kurslitteratur på till exempel blocket.se Länk till annan webbplats. eller kurslitteratur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hålltider under 2023

OBS! De exakta datumen kan variera något år från år.

15 februari
Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov

25 mars (lördag)
Högskoleprovet

15 april
Sista anmälningsdag för höstens kurser och program

18 juni
Sista dag för komplettering av betyg till VHS inför hösten

15 september
Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov

15 oktober
Sista anmälningsdag för vårens kurser och program

22 oktober (lördag)
Högskoleprovet

1 december
Sista dag för komplettering av betyg till VHS inför våren

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad