Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Fristående gymnasiala kurser

Förr hette det Komvux, men sen länge kallar vi oss Vuxenutbildningen rätt och slätt. Men även om vi bytt namn kan vi fortfarande hjälpa dig att skaffa behörighet för högskolan.

knapp till ansökan

Ansökan till våra gymnasiekurser

Engelska

Det som förut hette Engelska A och Engelska B och var på 100 poäng vardera heter nu Engelska 5 (100 p) respektive Engelska 6(100 p). Innehållsmässigt stämmer de ganska väl med de gamla kurserna. 
Läs mer om kurserna i Engelska!

Svenska

Svenska A, B var på hundra poäng vardera medan C-kursen var på 50 poäng. Nu kommer de att heta Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 och vara på 100 poäng vardera.
Läs mer om kurserna i Svenska.

Svenska 2

Det som förut hette Svenska som andraspråk (A 100 poäng, B 100 poäng och C 50 poäng) kommer nu att heta Svenska 2 1, Svenska 2 2 respektive Svenska 2 3 och vara på 100 poäng var. Förr räckte det med 200 poäng för att komma in på högskolan, men nu måste du ha alla tre kurserna för att komma in. Dessutom är kurserna innehållsmässigt inte lika med de gamla kurserna.

Historia

I ämnet historia finns flera olika kurser från 1-3. Historia1b på 100 poäng är den kurs som krävs för vissa kurser och program på universitet.
Läs mer om kurserna i Historia!

Samhällskunskap

I samhällkunskap finns flera olika kurser från 1-3. Samhällskunskap 1b krävs för
att bli behörig till universitetet.
Läs mer om kurserna i Samhällskunskap!

Religionskunskap

Religion A byter namn till Religion 1 och är precis som tidigare på 50 poäng. Inga större skillnader, alltså.
Läs mer om kurserna i Religionskundskap!

Gymnasiearbete

Det som förr hette Projektarbete heter numera Gymnasiearbete. Fortfarande är kursen på 100 poäng.

Naturkunskap

Gamla A-kursen var på 50 poäng och B-kursen på 100 poäng. Nu blir totalsumman i stället 200 poäng, hos oss fördelade på två kurser: Naturkunskap 1b (100 p) och Naturkunskap 2 (100 p).

För att överhuvudtaget få läsa på högskolan krävs den första kursen medan vissa högskoleutbildningar kräver båda kurserna, till exempel sjuksköterskeutbildningen. Däremot behöver du inte läsa naturkunskap om du istället har läst fysik , kemi och biologi på gymnasiet.
Läs mer om kurserna i Naturkunskap!

Fysik

Förr var Fysik A på 100 poäng och B-kursen på 150 poäng. Totalsumman kommer inte att ändras, men vi kommer i stället att erbjuda tre delkurser: Fysik 1b1 (100 p), Fysik 1b2 (50 p) samt Fysik 2 (100 p).
Läs mer om kurserna i Fysik!

Biologi

Förr var A-kursen på 100 poäng och B-kursen på 50 poäng. Nu höjs totalsumman till 200 poäng fördelat på Biologi 1 (100 p) och Biologi 2(100 p).
Läs mer om kurserna i Biologi!

Kemi

A-kursen var förr på 100 poäng och B-kursen lika mycket. Dessa summor behålls, men nu kommer kurserna i stället att heta Kemi 1 och Kemi 2.

Matematik

Förr kunde man läsa Matematik A till E på totalt 400 poäng. Sen några år tillbaka harnågra kurser slagits ihop och andra delatsupp. Vi har valt ut följande kurser som bör fungera för de allra flesta, oavsett vad du vill läsa efteråt:

Matematik 1a är på 100 poäng. Grundkravet för all högskoleutbildning.
Matematik 2a är på 100 poäng. Krävs för till exempel sjuksköterskeutbildningen.
Matematik 2b är på 100 poäng, krävs bara för vissa utbildningar.
Matematik 3b är på 100 poäng. Denna kurs behöver du om du till exempel vill söka utbildning till arkitekt, ekonom eller liknande.
Matematik 3c är på 100 poäng. Krävs för vissa tekniska utbildningar och vissa lärarutbildningar.
Matematik 4 är på 100 poäng. Denna kurs behövs om du till exempel vill läsa på Chalmers eller bli biolog eller läkare.

Läs mer om kurserna i Matematik!

OBS! Utbudet är preliminärt! Kurser kan tillkomma eller försvinna. Det är Dina och övriga kommuninvånares önskemål som slutligen avgör vilka kurser vi kommer att anordna.

Saknar Du någon kurs eller är osäker på vad du behöver läsa för att bli behörig? Kontakta då våra studievägledare, så hjälper de dig.

Bor du på Tjörn? Ja, då har du rätt att söka till samtliga våra kurser.

Schema

Schema för kurserna hittar du härPDF.

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Susanna Aronsson

Mattias Göransson

Rektor
0303-73 86 51
mattias.goransson@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-25