Vård- & Omsorgsutbildning

- Bli vårdbiträde eller undersköterska!

Att läsa vård och omsorg är ett måste för dig som vill få tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg, det vill säga äldreomsorg och verksamheter inom funktionshinder. Efter studierna är chanserna till jobb minst sagt goda. Du kan välja att läsa på heltid eller läsa enstaka kurser i kombination med ett jobb. Alla kurser kräver goda kunskaper i svenska. Studierna är på heltid i ett så kallat yrkespaket. Om du inte vill läsa på heltid, kontakta någon av våra studievägledare.

Vård- och Omsorgsutbildningen

Målet med de kurser som ingår i utbildningen hos oss är att du på ett professionellt sätt kan ge vård och omsorg till människor som på grund av sjukdom, skada, funktionshinder eller ålder inte kan klara sig på egen hand. I hela utbildningen sätter vi människan i centrum och de flesta kurser är inriktade på hur man hjälper och bistår människor som inte klarar sig själva. På din framtida arbetsplats styrs arbetet av en lagstiftning som präglas av tankar om solidaritet och lika rättigheter för människan. Etiska aspekter spelar därför en viktig roll och genomsyrar utbildningen som helhet. Självklart får du också lära dig mycket om medicin och sjukvård.

VOC-diplom

Vi är ett certifierat Vård- och Omsorgscollege (VOC), vilket innebär att vi har en kvalitetssäkrad utbildning i samverkan mellan skola och arbetsliv. Du behöver minst 1500 godkända gymnasiepoäng för att få ett VOC-diplom.

Vi är ett certifierat Vård- och Omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom ett bättre samarbete, tydligare ansvar och högre kvalitet gynnar det alla. VO-College ska ge den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik. Den studerande ska också ha stort inflytande över det egna lärandet. Både nya studerande och redan anställda får utbildning och kompetensutveckling inom VO-College. VO-College är ett skyddat varumärke som får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifieringen genomförd.

Varför Vård- och omsorgscollege?

Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg. VO-College agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar bidrar VO-College till att studenten blir anställningsbar och kan erbjudas tydliga karriärvägar eller vidareutbildning på högskolenivå. Yrkesområdets status ökar.

Vilka är vinnare?

  • Vård- och omsorgstagaren får vård och omsorg med hög kvalitet.
  • Arbetsgivaren får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
  • Den studerande får en modern och attraktiv utbildning, som ger anställningsbarhet, med garanterad kvalitet alternativt en god grund för vidare studier.
  • Anställda får en möjlighet till kompetensutveckling.
  • Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra. Man får också garanterade praktikplatser med kompetenta handledare.

Läs mer

Upplägg

Du kommer att få vara med på många föreläsningar, men studierna bygger också på att du som studerande är aktiv och söker din kunskap både enskilt och i grupp. Vi använder kursböcker, men givetvis också annan facklitteratur liksom internet och filmer. Du kommer att få vara med på en hel del praktiska övningar och grupparbeten.

I kommunikationen mellan lärare och studerande använder vi genomgående lärplattformen Itslearning. På så sätt kommer du alltid åt instruktioner och annat oavsett var du befinner dig (bara du har tillgång till internet!). Det är också den vägen du lämnar in uppgifter i kurserna.

OBS! Om du läser på heltid innebär det att du bör studera minst 40 timmar per vecka.

Praktik

I utbildningen ingår tre perioder (4veckor/period) med arbetsplatsförlagt lärande, APL. Tänk på att detta kan komma att innebära att du behöver resa utanför kommunen, och att din APL-tid kan bli både dagar, kvällar och helger. Det innebär att du får räkna med både kostnad och tid för resorna.

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska är viktiga för att klara av studierna.

Grundläggande datorvana är mer eller mindre ett måste för att klara av studierna. Du bör kunna hantera e-post, internet, ordbehandling och liknande funktioner. För att bedriva studierna behövs en dator. Det är en stor fördel om du har en egen dator. Om du inte har det kan du låna dator på skolan och sitta och göra dina uppgifter hos oss.

Starter

Starterna varierar år från år. Senaste information om kurser och starttider hittar du här på vår webbplats. Du kan också gärna ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kurser inom Vård- och Omsorgsutbildningen

Gemensamt för de olika verksamheterna inom vård och omsorg är att det krävs en yrkesutbildning på minst gymnasienivå. Det är din framtida arbetsgivare som avgör vilka kurser som behövs och krävs för just den verksamheten men många verksamheter vill att den som blir anställd har minst 1500 gymnasiepoäng med tillhörande diplom.

Här hittar samtliga kurser i utbildningen

Vuxenutbildningen i Stenungsund erbjuder ett yrkespaket på 1500 poäng. Kurserna är förlagda i tre olika perioder och läser du samtliga kurser är den beräknade studietiden 1,5 år med en hög studietakt om cirka 500 poäng per period. Vi rekommenderar dig som vill läsa vård- och omsorgskurser att innan eller i samband med att du söker kurser bokar en tid hos någon av våra studie- och yrkesvägledare för upprätta en individuell studieplan som passar dig. 

Fortsatta studier

Du kan välja att läsa vidare till yrken bland annat som sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom efter att du har gått vård- och omsorgsutbildningen. Om du inte tidigare har gått på gymnasiet kommer det dock att krävas att du först läser de så kallade gymnasiegemensamma ämnena, det vill säga svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Samtliga dessa ämnen erbjuds av våra kolleger här i huset, så du behöver aldrig känna att du har hamnat i en återvändsgränd.

Arbetsmarknaden

Vård- och omsorgsutbildningen med minst 1500 poäng och VOC-diplom ger dig möjlighet att till exempel arbeta som undersköterska, stödassistent eller personlig assistent.

Arbetsmarknaden är mycket god och framtiden ser minst sagt ljus ut. Inom de närmaste tio åren kommer tusentals människor som arbetar inom vården i vår region att gå i pension. Det är där du kommer in!

Våra lokaler på Röda Nyborg

Våra lokaler på Röda Nyborg där vi har våra lektioner (om de inte är på distans).

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad