Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vård- & Omsorgsutbildning/kurser

Att läsa vård och omsorg är ett måste för dig som vill få tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg, det vill säga äldreomsorg och verksamheter inom funktionshinder. Efter studierna är chanserna till jobb minst sagt goda. Du kan välja att läsa på heltid eller läsa enstaka kurser i kombination med ett jobb. Alla kurser kräver goda kunskaper i svenska.

Vård- & Omsorgsutbildningen

Målet med de kurser som ingår i utbildningen hos oss är att du på ett professionellt sätt kan ge vård och omsorg till människor som på grund av sjukdom, skada, funktionshinder eller ålder inte kan klara sig på egen hand. I hela utbildningen sätter vi människan i centrum och de flesta kurser är inriktade på hur man hjälper och bistår människor som inte klarar sig själva. På din framtida arbetsplats styrs arbetet av en lagstiftning som präglas av tankar om solidaritet och lika rättigheter för människan. Etiska aspekter spelar därför en viktig roll och genomsyrar utbildningen som helhet. Självklart får du också lära dig mycket om medicin och sjukvård.

Vi är ett certifierat Vård- och Omsorgscollege.

VOC-diplom

Vi är ett certifierat Vård- och Omsorgscollege (VOC) och vill du inte bara läsa enstaka kurser utan även få ett VOC-diplom måste du läsa minst 1500 gymnasiepoäng.

Upplägg

Du kommer att få vara med på många föreläsningar, men studierna bygger också på att du som studerande är aktiv och söker din kunskap både enskilt och i grupp. Vi använder kursböcker, men givetvis också annan facklitteratur liksom internet och filmer. Du kommer att få vara med på en hel del praktiska övningar och grupparbeten.

I kommunikationen mellan lärare och studerande använder vi genomgående lärplattformen Itslearning. På så sätt kommer du alltid åt instruktioner och annat oavsett var du befinner dig (bara du har tillgång till internet!). Det är också den vägen du lämnar in uppgifter i kurserna.

Yrkesinriktningar

I senare delen av utbildningen har du möjlighet att inrikta dig mot olika yrkesområden såsom: "Äldreomsorg", "Psykiatri", "Funktionsnedsättning" eller "Sjukvård". Inriktningarna består av flera olika kurser. Vilken yrkesutgång som erbjuds beror på elevernas önskemål och gruppstorleken

Praktik

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Den första perioden är förlagd till kommunal verksamhet, där du antingen får chans att praktisera inom hemtjänsten, särskilt boende eller funktionshinder. Om du har lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg bakom dig finns möjlighet till validering. Det innebär att du i stället får tid över för övriga studier.

I den senare delen av utbildningen gör du APL inom den yrkesinriktning du valt. Tänk på att detta kan komma att innebära att du behöver resa utanför kommunen, och att din APL-tid kan bli både dagar, kvällar och helger. Det innebär att du får räkna med kostnad och tid för resorna.

Förkunskaper

Eftersom vi läser och skriver mycket, är goda kunskaper i svenska viktigt för att klara av studierna.
Läs gärna Svenska 1/Svenska 1 som andraspråk och Samhällskunskap 1a innan du läser de andra vård- och omsorgsinriktade kurserna. OBS! Dessa kurser är från och med första juli 2018 obligatoriska om du vill få ut ett VOC-diplom.

Starter

Starterna varierar år från år. Senaste information om kurser och starttider hittar du här på vår webbplats. Du kan också gärna ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Fortsatta studier

Du kan välja att läsa vidare till yrken bland annat som sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom efter att du har gått vård- och omsorgsutbildningen. Om du inte tidigare har gått på gymnasiet kommer det dock att krävas att du först läser de så kallade gymnasiegemensamma ämnena, det vill säga svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Samtliga dessa ämnen erbjuds av våra kolleger här i huset, så du behöver aldrig känna att du har hamnat i en återvändsgränd.

Arbetsmarknaden

Vård- och omsorgsutbildningen med minst 1500 poäng och VOC-diplom ger dig möjlighet att till exempel arbeta som undersköterska, stödassistent eller personlig assistent.

Arbetsmarknaden är mycket god och framtiden ser minst sagt ljus ut. Inom de närmaste tio åren kommer tusentals människor som arbetar inom vården i vår region att gå i pension. Det är där du kommer in!

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Anna-Ritta Johansson

lärare i vård & omsorg
anna-riitta.johansson@stenungsund.se

Magdalena Höglund

Magdalena Höglund

Vård & Omsorg
0303-73 00 20
magdalena.hoglund@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tor 9-10
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303-73 03 04, telefontid mån & tis 9-10
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-13