Stenungsunds kommunvapen

Faderskap/föräldraskapsbekräftelse

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra eller lever i partnerskap måste faderskapet respektive föräldraskapet formellt fastställas.

För samkönade föräldrar måste föräldraskapet fastställas även om föräldrarna är gifta med varandra. Innan faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till den andra föräldern. Om barnet skall bära den andre förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet/föräldraskapet är fastställt. Det är därför viktigt att faderskapet/föräldraskapet fastställs så tidigt som möjligt. Utredningen kan påbörjas före barnets födelse.

Vill ni påbörja utredningen innan barnet är fött kan ni ringa och beställa tid. Efter att barnet är fött kontaktar Familjerätten modern när meddelande inkommit från Skatteverket.

I samband med bekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Kontakt

Stenungsund:

Tina Schlicker
0303-73 81 33
0303-73 87 77
tina.schlicker@stenungsund.se

Jennie Kempe
0303-73 81 33
0303-73 87 77
jennie.kempe@stenungsund.se

Orust:

Ulrika Molldén-Öhman
0304-33 41 32

Senast uppdaterad 2018-08-23