Teamutveckling

Har du ett arbetslag eller en annan grupp av människor som behöver kunna jobba ihop bättre än de gör idag? Vi kan då skräddarsy en utbildning som passar just er med innehåll som grupprocesser, aktivt lyssnande och konflikthantering.

Våra kurser i teamutveckling brukar fokusera på tre teman, nämligen självkännedom, arbetsglädje och kommunikation. Genom dessa teman täcker vi upp det som de flesta arbetsplatser tycker är viktigt.

Självkännedom

För att kunna förstå dig på andra måste du först känna dig själv. Det kan låta som en klyscha, men så är det faktiskt. Vi brukar använda en metod som heter DISA för att ta fram hurdan du egentligen är som människa med alla dina styrkor och svagheter. Läs mer om detta på vår sida om IPU Profilanalys. Efter att ha tittat på individen sätter vi samman dessa i grupper. Då uppstår nya problem och möjligheter. Vi ser på hur en grupp utvecklas över tiden och använder bland annat metoden FIRO som verktyg för detta. Vi pratar då om varför det till exempel finns gnällspikar i de flesta grupper och vilken funktion de fyller. Här brukar vi också lägga in några spännande gruppövningar som belyser hur beslutsfattande och annat i en grupp går till.

Arbetsglädje

Har du hört talas om elfte och tolfte budordet, det vill säga "Så har vi aldrig gjort" och "Så har vi alltid gjort"? Båda är lika förödande för en arbetsplats! Vi berättar och visar genom övningar och exempel på hur viktig arbetsglädjen är. Det är ju faktiskt så att trevliga människor möter andra trevliga människor och tvärtom. Det är också här vi berör normer och outtalade regler på arbetsplatsen.

Kommunikation

Steg ett i all kommunikation är att lära sig lyssna på andra. Ofta är vi för självupptagna och "dissar" då andra (som ungdomarna säger). Konflikter uppstår och vi lär oss att hantera dessa på bästa sätt. Konflikter är faktiskt inte av ondo om de hanteras rätt! Här passar vi också på att prata om och visa på kroppsspråkets betydelse, manligt och kvinnligt, kulturella skillnader med mera.

Upplägg

Punkterna ovanför är givetvis bara ett axplock ur vad utbildningarna handlar om. Kom ihåg att det är ni som bestämmer när, var och hur de ska läggas upp. Vi kan tänka oss insatser på allt i från en eftermiddag upp till ungefär en vecka. Är utbildningen längre än en dag finns alltid möjligheten att förlägga den på annan ort och på så sätt få ytterligare chanser att svetsa ihop gänget. Vår erfarenhet är att det upplägget brukar ge en hel del extra för gruppsammanhållningen efteråt.

Vad tycker deltagarna?

Kurserna brukar vara mycket uppskattade eller som en av cheferna inom äldreomsorgen skrev: "Det märks att de som har gått kursen har ändrat inställning. De kommer med nya åsikter och idéer och prioriterar även lite annorlunda." Jättekul, tycker vi.

Mer information

Låter detta intressant? Kontakta då Lars Kastö för mer information.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Lars Kastö

Lars Kastö

Utbildningsledare
0303-73 86 52
lars.kasto@stenungsund.se

Senast uppdaterad