IPU profilanalys

Är du röd, gul, grön eller röd?

Som en av ganska få i Sverige är vi certifierade för att göra tester på IPU Profilanalys. Låt oss berätta lite mer om vad det innebär:

IPU Profilanalys

Det låter otroligt, men på mindre än tio minuter besvarar du ett antal frågor via Internet. Dina svar skickas sedan till en gigantisk databas och ut kommer så småningom en personlig rapport på 23 sidor som bara handlar om dig själv och ditt sätt att vara. Den första reaktionen hos de testade brukar då vara förvåning över hur väl det stämmer. I forskartermer pratar man om en validitet och en reliabilitet som båda ligger på runt nittio procent! Det som inte verkar stämma visar sig sen ofta stämma om man frågar sin partner, arbetskamrat etc...

Vi skulle tycka att det vore både roligt och intressant att få testa detta verktyg i din organisation för bättre självinsikt och för att kunna se styrkor och svagheter. Det passar till exempel vid ledarutveckling, coachning, teambildning eller vid nyrekrytering (just vid nyrekrytering finns förresten en specialutvecklad version för att ta fram önskad profil på den som ska anställas!). Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för effektivare grupper, bättre samarbete och individuell utveckling.

Inom både näringslivet och det offentliga används profilanalysen flitigt idag. Vore inte det även något för er? Vi kommer gärna till er och berättar om teorierna under ett spännande föredrag på ungefär en halvdag. Efter det kanske det även finns folk som skulle vilja testa sig. Vad tror du?

Bakgrund

Analysen bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. IPU Profilhjul, som är en viktig del av IPU Profilanalys, har kommit till genom att komplettera med psykologen Lüchers psykologiska färger. Metoden är utvecklad i USA. I Sverige är den naturligtvis anpassad för svenska förhållanden. IPU Profilanalys® får endast genomföras av utbildade konsulter och internt utbildade användare.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Lars Kastö

Lars Kastö

Utbildningsledare
0303-73 86 52
lars.kasto@stenungsund.se

Senast uppdaterad