HLR och första hjälpen

Plötsligt drabbas en kollega av hjärtstillestånd eller ramlar och slår huvudet i en bordskant. Läget är kritiskt! Vad gör du?
Är du osäker och hoppas att du aldrig ska hamna i en sådan situation är det kanske bättre att gå en kurs? Vi kan hjälpa dig! Vi har både separata och kombinerade kurser för HLR respektive första hjälpen.

Vi har dockor, ansiktsmasker och all annan utrustning som krävs för en bra och modern utbildning.

HLR

Våra utbildningar följer HLR-rådets riktlinjer, men vi kompletterar också med det som är aktuellt för varje grupp. När det är personal från vård- och omsorg med går vi djupare in i det medicinska och pratar om hur man hanterar akuta situationer i verksamheten. I förskolan kompletteras med det som är aktuellt för mindre barn och i skolan utefter den åldrar det gäller. Vi pratar även en hel del om vikten av att ta hand om sin egen hälsa för att motverka uppkomst av flera av de sjukdomar som behandlas.

Läs mer på HLR-rådets hemsida Länk till annan webbplats..

Kursbeskrivning

Kursen består till största delen av praktisk träning och efter kursen får du ett kompetenskort som visar vad du lärt dig. Du som deltar får lära dig att utföra:

 • HLR
 • Använda en hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Ha kännedom om handlingsplanen vid drunkning      

Lärandemål

 • Efter genomförd utbildning ska du som deltar kunna:
 • Identifiera hjärtstopp
 • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Utföra HLR med god kvalitet
 • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Identifiera luftvägsstopp
 • Utföra ryggslag och buktryck
 • Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
 • Förstå vikten av regelbunden träning 

Upplägg

Om det behövs kommer vi till er, men annars får ni gärna komma till våra lokaler på Hasselbackevägen 76, där vi har all utrustning. Grundkursen i HLR tar tre timmar och repetitionskursen en timme.

Repetitionskurser

Arbetsmiljöverket rekommenderar HLR-utbildning vart tredje år. HLR-rådet tycker inte det räcker, utan rekommenderar en gång om året? När du gick du senast en HLR-kurs?

Första hjälpen

Lär dig agera när någon i din närhet drabbas av en insulinchock, får en allergisk reaktion, en brännskada eller slår sig så att "blodet sprutar".Våra utbildade sjuksköterskor lär dig bland annat att hantera följande:

 • Kärlkramp
 • TIA-attack
 • Epilepsi
 • Allergi
 • Brännskador
 • Nack- och ryggskador
 • Cirkulationssvikt
 • Inre och yttre blödning
 • Diabetes
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt

Vi avslutar sedan med att gå igenom SMS Livräddarappen och den insats man kan göra för sin omgivning samt betydelsen av att ha SOS Alarm-appen.

Syftet med utbildningen är att du ska förstå när det är ett allvarligt tillstånd där åtgärd krävs snabbt. I alla dessa tillstånd handlar det om att vinna tid för att på sätt minska konsekvensen av det inträffade. Vi vill också att du ska ha kunskap nog för att våga ingripa och rädda livet på dina medmänniskor bland annat genom att vara SMS Livräddare. Forskningen visar tydligt betydelsen av att gå denna typ av utbildningar regelbundet och därför är rekommendationen sedan 2016 att man går den en gång om året.

Upplägg

Om det behövs kommer vi till er, men annars får ni gärna komma till våra lokaler på Hasselbackevägen 76, där vi har all utrustning. Grundkursen i Första hjälpen tar tre timmar och repetitionskursen en timme.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad