Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Mellangårdens förskola

Ucklums förskola

Vision

Den lilla förskolan med de stora möjligheterna

Ucklum ligger ungefär 1 mil från Stenungsund i ett naturskönt område med skog, ett stenkast från sjön Hällungen.

Om förskolan

Förskolan består av en avdelning uppdelad i två grupper.
Smultronet och Jordgubben, en yngre- och en äldrebarnsgrupp.
Engagerade pedagoger möter varje barn på deras individuella utvecklingsnivå.
Var och ens personliga styrkor och intressen tas tillvara.                   

Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola. Läs mer om detta här: Grön Flagglänk till annan webbplats

Bamse och hans vänner

Styrdokument

De nationella styrdokumenten och förskolans läroplan tillsammans med kommunens verksamhetsplan lägger grunden för förskolans verksamhet.

Samverkan med vårdnadshavare

Förskolan strävar efter ett förtroendefullt samarbete med hemmet.En god föräldrasamverkan är mycket viktig för oss och sker bland annat i det dagliga mötet mellan pedagog och vårdnadshavare vid hämtning och lämning samt genom utvecklingssamtal föräldramöte coh föräldrarådsmöte en till två gånger per termin.

Dokumentation

Förskolan använder sig av digitalta dokumentsverktyget Unikumlänk till annan webbplats, för dokumentation, där man som vårdnadshavare kan ta del av information krin verksamheten.

Studiedagar 2020

14 september
26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Öppettider

Förskolans ordinarie öppettider är 06.30-18.00.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Böcker på rad

Kontakt

Anneli Schön

Tf verksamhetschef Förskola

Annelie Schön
0303-73 25 77
annelie.schon@stenungsund.se

Ucklums förskola

Mellangårdsvägen 10
444 94 Ucklum
0303-73 28 11

Avdelning

Smultronet
0303-73 28 11

Senast uppdaterad 2020-06-08