Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Jörlanda förskola

Det ska vara gott att leva och vara på Jörlanda förskola

Jörlanda förskola har en härlig närmiljö med gångavstånd till skog, hav, ängar och en inspirerande utemiljö på vår gård. Inspirerade av den härliga miljön försöker vi hålla en frisk och sund verksamhet. Vi lägger stor vikt vid utevistelse. Vi är ute varje dag och arbetar för en utemiljö som kan stimulera till aktiviteter av olika slag. Vi har bland annat en lekstuga, odlingar, grillplats och snickarbod. 

Vi har eget kök där all vår mat lagas och ibland sprider sig doften av nybakat bröd...

Förskolan har fyra avdelningar, Poppeln, Eken, Björken och Kastanjen, där går barn som är 1 till 5 år.

Saga som tema

Vi arbetar utifrån våra styrdokument Lpfö 18 samt Skollagen. För att skapa en helhet för barnen arbetar vi med lärande i sagans värld. Sagan blir den röda tråd används för att uppnå målen i förskolans läroplan. Allt vårt arbete dokumenteras i vårt bloggverktyg Unikum.länk till annan webbplats

Vi samarbetar mellan avdelningarna och med tvärgrupper med de äldre barnen. Vi har gemensamt tema på alla avdelningar där vi lägger fokus på lust, glädje, språk, lek och rörelse. Vi använder oss av språkstimulerande material, Bornholmsmodellen och Tras, språkobservationer.Grön Flagg 

Jörlanda förskola är Grön Flagglänk till annan webbplats-certifierade. Miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten och är återkommande inslag i vårt sagotema. Barnen får lära sig att ta hand om vår miljö och grunderna för ett hållbart klimat. .


Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är viktigt för oss på Jörlanda förskola. Vi erbjuder föräldramöte, drop-in och utvecklingssamtal. Alla pedagoger lägger också stor vikt vid daglig kommunikation. Information och blogg finns på Unikum.länk till annan webbplats

Studiedagar 2020
31 augusti
26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Dokument

Plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Välkommen till Stenungsunds kommuns förskolorPDF

Kontakt

Rektor

Nathalie Lundmark
0303-73 84 23
nathalie.lundmark@stenungsund.se

Jörlanda förskola

Kyrkebyvägen 9
444 65 Jörlanda

Avdelningar

Poppeln
0303-73 87 86
076-7739053

Eken
0303-73 87 87
076-7739054

Björken
0303-73 87 90
076-7739056

Kastanjen
0303-73 87 89
076-7739055

Senast uppdaterad 2020-08-11