Stenungsunds kommunvapen

Spekeröds förskola

Vi utbildar världsmedborgare

Välkomna till Spekeröds förskola - Ett ständigt utvecklande och lärande i en lekfull miljö för ett hållbart samhälle.

Förskolan ligger naturskönt och centralt placerad i den södra delen av kommunen. Vi har en stor, underbar gård där barnen får möjlighet att träna såväl sina motoriska färdigheter som sina kreativa förmågor.

Förskolans verksamhet

Spekeröds förskola har fem avdelningar med cirka hundra barn inskrivna. Vi är en Grön flagg certifierad förskola och vi arbetar kontinuerligt med livsstil och hälsa och att använda sinnena för att utveckla barnens förmåga att uttrycka sig verbalt. I restaurangen vill vi att de ska utveckla både lust och mod att våga prova nya och för dem okända smaker. http://www.hsr.se/gronflagglänk till annan webbplats

Spekeröds förskola är en pilotskola för GRSAMSYV - allas ansvar, vilket innebär att vi implementerar studie- och yrkesvägledning redan i förskolan för att bredda barnens valkompetenser i deras utveckling mot världsmedborgare.

Vi har en fantastisk närmiljö och skogen är för oss ytterligare en pedagogisk arena. Där får barnen kliva in i sagans värld och får uppleva fantastiska äventyr, matematik och samarbetsövningar tillsammans med våra äventyrspedagoger. Språk, matematik och naturvetenskap är viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet där barnen får möta inspirerande, lustfyllda aktiviteter och experiment utifrån sina intressen, förutsättningar och behov.

Vi värnar om barnens lek och ser leken som en grundläggande pedagogisk metod för barnens lustfyllda lärande. På Spekeröds förskola får barnen skapa med alla sina sinnen genom bild, rörelse, sång, musik och drama.

Barns inflytande

Att arbeta med barns inflytande är viktigt för oss här på Spekeröds förskola. Vi tar vara på barnens tankar, intressen och önskemål och värnar om deras delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi har barnrådsmöte två gånger per termin där barnen ges utrymme att tycka till och fundera över vår verksamhet. I detta möte ingår barnrepresentanter, pedagog samt förskolechef.

Samverkan med vårdnadshavare

Samverkan med vårdnadshavare sker dels i det dagliga mötet mellan pedagog och vårdnadshavare och dels genom föräldramöte och föräldrarådsmöte en till två gånger per termin.

Dokumentation

Förskolan använder sig av digitalta dokumentsverktyget Unikumlänk till annan webbplats, för dokumentation, där man som vårdnadshavare kan ta del av information kring verksamheten.

Restaurangen Kometen

I restaurangen äter vi gemensam frukost och har två sittningar på lunch och mellanmål. Maten lagas från grunden av vår kokerska.

Öppettider

Förskolans ordinarie öppettider är 06:30-18:30

Studiedagar 2020

2 mars
15 juni

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via sms till systemet Planering Förskola och Fritidshem. Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Kontakt

Rektor

Ros-Mari Niklasson
0303-732029
Ros-Mari.Niklasson@stenungsund.se

Spekeröds förskola

Kännestorp 126
444 93 Spekeröd

Avdelningar

Solen
0303-732591
0767-739099

Vinden
0303-732592
0730-383649

Stjärnan
0303-732590
0767-739098

Regnbågen
0303-732693
0722-492978

Månen
0303-732694
0722-389994

Senast uppdaterad 2020-01-09