Välkommen till Öppna förskolan

Barn leker med klossar

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar/närstående och barn (mellan 0-6 år). Hit kan du komma tillsammans med ditt/dina barn och leka, pyssla, måla, baka, fika sjunga, lyssna på saga, eller bara vara.

På Öppna förskolan bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar/närstående. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek. Hos oss är det föräldrarna eller närstående vuxen som har huvudansvaret för sitt/sina barn. Det finns även möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.

Verksamheten är avgiftsfri.

Vi som arbetar på Öppna förskolan är:
Förskollärare: Camilla och Elin
Socionom: Johanna

Telefon 0303-73 84 64

Information från Öppna förskolan gällande öppettider

Från och med maj månad så kommer Öppna förskolan enbart att ha utelek på måndagar mellan kl. 10-12. För mer information om vart uteleken sker,se på Facebook/instagram eller ring 0303-738464.

Öppettider vårterminen 2024


Öppna förskolan öppnade igen den 8 januari. Schemat gäller från och med 15 januari.

Öppna förskolan

  • Måndag (utelek) klockan 10-12 (0-6 år)
  • Onsdag klockan 9-12 (0-6 år)
  • Torsdag klockan 9-12 (0-6 år)
  • Fredag klockan 9-12 (0-6 år)

Vi har en sångstund cirka klockan 11.30.

Mini-babyöppet

  • Onsdag klockan 13-15 (0-barnet kryper)

Babyöppet

  • Tisdag klockan 13-15 (0- barnet börjar gå).

Vi sjunger cirka klockan 13.30 på mini-babyöppet och babyöppet.

Tänk på att ni bara kommer om ni är friska och inte har några förkylningssymtom!

Välkomna!

Kontakt

Familjecentralen

Hasselbackevägen 17C
444 44 Stenungsund

Senast uppdaterad