Stenungsunds kommunvapen

Brudhammars förskola

Välkomna till Brudhammar! - "En förskola där alla känner lust och glädje i en lärande miljö"

Förskolan ligger som en oas i centrala Stenungsund och har en stor underbar gård som ger möjligheter till spännande och utforskande lekar. När du kliver över tröskeln till vår förskola kommer du att mötas av en känsla av öppenhet, glädje, engagemang, respekt, värme och ett genuint intresse för just ert barn. Vi värnar om barns lek och ser leken som en viktig pedagogisk metod för barns lärande.

Vår förskola arbetar gemensamt med:

  • Språk och matematik
  • Tema
  • Grön flagg

Vi har många gemensamma aktiviteter i huset med engagerad personal som vill utvecklas tillsammans med barnen genom lek, drama, skapande, luffen, musik och rörelse. Det skapar en trygg grund för alla barn. Pedagogerna arbetar med att stärka varje barn utifrån sin förmåga och ser alltid till det kompetenta barnet. Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utveckla intressen för livslångt lärande.

Vi har sex avdelningar, där förskollärare och barnskötare arbetar i arbetslag. För att öka samarbetet mellan förskola och hem, så bloggar varje avdelning. I bloggarna kan man följa vår verksamhet och få en inblick i barnens vardag.

Hos oss har alla förmånen att njuta av kokerskans hemlagade mat.

För de barn som behöver omsorg vid andra tider än dagtid, så finns verksamheten, "annan pedagogisk verksamhet", förlagd till Brudhammars förskola. Här kan du läsa mer: Omsorg obekväm arbetstid

Studiedagar 2020

2 mars
8 juni


Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via sms till systemet Planering Förskola och Fritidshem. Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Dokumentation

Förskolan använder sig av
digitalta dokumentsverktyget Unikumlänk till annan webbplats, för dokumentation, där man som
vårdnadshavare kan ta del av information kring verksamheten.

Internationellt projekt på Brudhammar

Brudhammar är med i ett tvåårigt strategiskt partnerskap med andra länder inom EU. Här finns en länk till projektet på Facebook:

ProChil: Professional Childcare in European Nurseries Communitylänk till annan webbplats

Kontakt

Brudhammars förskola

Janssons väg 2
444 41 Stenungsund

Rektor

Lena Lindberg
0303-73 25 54
Skicka e-post

Avdelningar

Fyren
0303-73 83 70
0730-44 69 86

Babord
0303-73 85 95
0703-19 68 95

Styrbord
0303-73 83 88
0730-20 84 39

Kulingen
0303-73 82 95
0767-73 90 16

Båten
0303-73 83 66
0767-73 90 17

Dingen
0303-73 83 63
0730-51 18 89

Senast uppdaterad 2020-01-07