Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda årsinkomst, antalet barn och åldern på barnen.

Vad kostar det?

Barnomsorgsavgiften, det vill säga avgiften för förskola och fritidshem utgår från hushållets sammanlagda bruttoinkomster.

För att beräkna din avgift behöver du lämna in familjens inkomstuppgifter. Uppgifterna lämnas till Stenungsunds kommun när du fått erbjudande om plats. Inkomstuppgifterna lämnas, med BankID eller e-legitimation.

Stenungsunds kommun tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket i maxtaxan höjdes från och med den 1 januari 2024. Det innebär att ny högsta avgiftsgrundande inkomst, det vill säga hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad, blir 56 250 kronor.

Taxa för förskola

Maxavgift för barn 1 till 2 år i förskola.

Barn

Procent av inkomsten

Högsta taxa

Barn nummer 1

3 procent

Dock högst 1 688 kronor i månaden

Barn nummer 2

2 procent

Dock högst 1 125 kronor i månaden

Barn nummer 3

1 procent

Dock högst 563 kronor i månaden

Barn nummer 4

0 procent

Ingen avgift


Maxavgift för barn 3 till 5 år över 15 timmar i veckan.

Barn

Procent av inkomsten

Högsta taxa

Barn nummer 1

2,55 procent

Dock högst 1 434 kronor i månaden

Barn nummer 2

1,7 procent

Dock högst 956 kronor i månaden

Barn nummer 3

0,85 procent

Dock högst 478 kronor i månaden

Barn nummer 4

0 procent

Ingen avgift

Taxa för fritidshem

Maxavgift för barn 6 till 12 år på fritidshem.

Barn

Procent av inkomsten

Högsta taxa

Barn nummer 1

2 procent

Dock högst 1 225 kronor i månaden

Barn nummer 2

1 procent

Dock högst 563 kronor i månaden

Barn nummer 3

1 procent

Dock högst 563 kronor i månaden

Barn nummer 4

0 procent

Ingen avgift

Lämna inkomstuppgift

Eftersom avgiften är inkomstbaserad ska du lämna korrekt inkomstuppgift. Har du inte lämnat någon inkomstuppgift, betalar du automatiskt den högsta avgiften. Om din inkomst förändras ska du anmäla inkomstuppgift på nytt, då felaktiga uppgifter eventuellt innebär att du betalar fel avgift.

Registrera din inkomstuppgift

  1. Via kommunens e-tjänst med hjälp av bankid:
    Till e-tjänsten för registrering av inkomstuppgift Länk till annan webbplats.

  2. Eller fyll i inkomstuppgiftsblankett:
    Blankett för inkomstuppgift Pdf, 60 kB.

Hur betalar jag?

Avgiften debiteras 12 gånger om året, från och med den dag platsen står till förfogande och så länge platsen är tecknad. Avgift debiteras även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt under uppsägningstiden som är 60 kalenderdagar.

Platsen är ett löpande abonnemang och löper mellan förskola och fritidshem det vill säga 1 till 12 år, om inte platsen sägs upp.

Du betalar din faktura enkelt med autogiro eller e-faktura.

Mer information om autogiro och e-faktura

Delad faktura

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende kan vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad plats/faktura. Då blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och var och en ansvarar för sin del av avgiften.

Om någon av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen blir den andra vårdnadshavaren betalningsansvarig för hela fakturan.

Blankett för delad faktura Pdf, 96 kB.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar din faktura i tid skickas påminnelse 10 dagar efter förfallodatum. Om inbetalning inte erhållits 10 dagar efter påminnelse skickas fakturan till inkasso.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.