Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Driftstörningar

Här kan du få information om pågående avbrott och störningar i vattenledningsnätet. Du kan också se mindre vägarbeten som pågår eller planeras i Stenungsund och som kan innebära kortare trafikstörningar för dig som trafikant. Vid strömavbrott hänvisar vi dig till ditt anslutna elbolag.

Pågående driftstörningar

  • Vägarbete Länsmansvägen

    Vecka 26 och 27, samt troligen även under v31, kommer vägarbete utföras utmed Länsmansvägen och i korsningen med Kyrkvägen.

Planerade eller avslutade driftstörningar

Det finns inga planerade eller avslutade driftstörningar