Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Relaterade nyheter

Nu lanserar vi vår nya webbplats stenungsund.se. Den är en prioriterad kommunikationskanal för kontakten med dig som invånare, besökare och företagare. Med vår nya webbplats kommer vi att kunna bidra med en bättre helhet, öppenhet, delaktighet och insyn.

Under hösten 2023 genomfördes LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för tredje gången i Stenungsund. Resultatet för Stenungsunds kommun visar bland annat att majoriteten av unga är nöjda med sitt liv som helhet men att allt fler tjejer upplever hälsobesvär. Resultaten ska användas för kommuners utvecklingsarbete bland unga.