Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Anslagstavla

Välkommen till Stenungsund kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras kungörelser och tillkännagivanden om justerade protokoll.

Tidpunkten då justerade protokoll publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande av besluten som fattats av de politiska instanserna. Från det att protokollet publiceras har du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen, möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor.

Aktuella tillkännagivande om justerade protokoll

 • Tillkännagivande av justerat protokoll 2(2) - Kommunstyrelsen

  Protokoll 2(2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-06-17Paragrafer: 193-207, 209-217, 220-225Datum då anslaget publiceras: 2024-06-20Datum då anslaget tas ner: 2024-07-12Förvaringsplats för protokoll: KommunkanslietLänk till protokoll: Kommunstyrelsen 2024-06-17 2(2) Pdf, 2 MB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll - Sociala myndighetsnämnden

  Protokoll 1 (1) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 204-06-20 Paragrafer: 157-160 Datum då anslaget publiceras: 2024-06-20 Datum då anslaget tas ner: 2024-07-12 Förvaringsplats för protokoll: Sektor socialtjänst
 • Tillkännagivande av justerat protokoll - Överförmyndarnämnden

  Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-06-19 Paragrafer: 30-35 Datum då anslaget publiceras: 2024-06-19 Datum då anslaget tas ner: 2024-07-10 Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll 1(2) - Kommunstyrelsen

  Protokoll 1(2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-06-17Paragrafer: 208, 218-219Datum då anslaget publiceras: 2024-06-17Datum då anslaget tas ner: 2024-07-09Förvaringsplats för protokoll: KommunkanslietLänk till protokoll: Protokoll kommunstyrelsen 2024-06-17 1(2) Pdf, 676 kB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll - Valnämnden

  Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-06-12Paragrafer: 35-39Datum då anslaget publiceras: 2024-06-13Datum då anslaget tas ner: 2024-07-05Förvaringsplats för protokoll: KommunkanslietLänk till protokoll: Protokoll valnämnden 2024-06-12 Pdf, 757 kB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll - Sociala myndighetsnämnden

  Protokoll 2 (2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-06-04 Paragrafer: 140-143, 148-153, 156 Datum då anslaget publiceras: 2024-06-05 Datum då anslaget tas ner: 2024-06-26 Förvaringsplats för protokoll: Sektor socialtjänst
 • Tillkännagivande av justerat protokoll - Välfärdsutskottet

  Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-05-29Paragrafer: 58-74 Datum då anslaget publiceras: 2024-06-05Datum då anslaget tas ner: 2024-06-27Förvaringsplats för protokoll: KommunkanslietLänk till protokoll: Protokoll välfärdsutskottet 2024-05-29 Pdf, 1 MB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll - Sociala myndighetsnämnden

  Protokoll 1 (2) har justerats omedelbart. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-06-04 Paragrafer: 144-147, 154-156 Datum då anslaget publiceras: 2024-06-04 Datum då anslaget tas ner: 2024-06-25 Förvaringsplats för protokoll: Sektor socialtjänst
 • Tillkännagivande av justerat protokoll - Allmänna utskottet

  Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-05-28Paragrafer: 50-64 Datum då anslaget publiceras: 2024-05-31Datum då anslaget tas ner: 2024-06-24Förvaringsplats för protokoll: KommunkanslietLänk till protokoll: Allmänna utskottet 2024-05-28 Pdf, 1 MB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll 2(2) - Kommunstyrelsen

  Protokoll 2(2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.
  Sammanträdesdatum: 2024-05-27Paragrafer: 154-173, 176-182, 184-192Datum då anslaget publiceras: 2024-05-31Datum då anslaget tas ner: 2024-06-24Förvaringsplats för protokoll: KommunkanslietLänk till protokoll: Protokoll Kommunstyrelsen 2024-05-27 2(2) Pdf, 3 MB.

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • Kommunfullmäktige sammanträder den 19 juni

  Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 19 juni på Kulturhuset Fregatten. Observera att sammanträdet börjar redan klockan 17:00. Välkommen att följa sammanträdet på plats i Fregatten eller på webben.

Aktuella kungörelser