Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

  • En offentlig eller allmän handling är alla typer av handlingar som kommunen upprättat, förvarar eller tagit ...

  • Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Om du inte är nöjd med beslutet har du vanligtvis...

  • Som kommuninvånare eller direkt berörd av ett beslut kan du på olika sätt överklaga beslutet.

  • Stenungsunds kommun har en visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden.