Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Kyrkenorums förskola

Kyrkenorums förskola

Vår vision - Möjligheternas förskola att trivas och utvecklas i!

På Kyrkenorums förskola arbetar vi med värdegrundsorden: respekt, tillit, lyhörd och bemötande där förhållningssättet är en viktig del i utvecklingsarbetet för att uppnå vår vision.

Kyrkenorums förskola präglas av en positiv anda där pedagogerna har en lång tradition av nära samarbete och där utmaningar blir till möjligheter.

I vår organisation ingår alla pedagoger i olika lärgrupper som ger oss möjlighet att reflektera kring lärande, värdegrund och pedagogiska situationer. Vår pedagogista utmanar pedagogernas tankar kring barns lärande och lärandemiljön. Denna organisation skapar möjligheter för oss att driva förskolan framåt.

Vår förskola erbjuder barnen en trygg, inspirerande, kreativ och lustfylld miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Förskolans profil är utomhuspedagogik

Vi pedagoger arbetar med utomhuspedagogik genom att använda miljön som den tredje pedagogen. Vi tar vara på skogen och naturens kretslopp samt närmiljön kring förskolan.

Vi tar till vara på och utmanar barnens tankar, funderingar och lek i alla utomhusmiljöer. Vi är medforskande pedagoger och ser lärandet lika betydelsefullt inne som ute. Vi arbetar med att stimulera alla sinnen ute genom ett upplevelsebaserat lärande.

Grön flagg

Förskolan är Grön Flagg-certifierad sedan maj 2015. Temat som vi har valt att arbeta med under höstterminen är Närmiljö. Genom arbetet med hållbar utveckling kommer vi att fokusera på vår miljö i vårt närområde där barnen bland annat får möjlighet att besöka och upptäcka naturen. Grön flagg länk till annan webbplats

Föräldrasamverkan

En god samverkan med föräldrar är mycket viktigt för oss och sker bland annat genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, men också vid föräldramöten, forum för samråd och andra gemensamma aktiviteter.

Varje avdelning dokumenterar barnens utveckling och lärande. I bloggar synliggör vi förskolans verksamhet.

Unikumlänk till annan webbplats

Studiedagar 2020

  • Fredag 28 augusti
  • Måndag 26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Kontakt

Rektor

Erica Strand
0303-73 82 88
erica.strand@stenungsund.se

Kyrkenorums förskola

Kyrkenorumsvägen 4
444 46 Stenungsund

Avdelningar

Rosen
0303-73 85 09
073-045 92 20

Nyponrosen
0303-73 80 12
073-042 23 02

Gullvivan
0303-73 80 14
076-773 90 58

Smörblomman
0303-73 80 17
076-773 90 59

Vitsippan
0303-73 82 77
076-773 90 61

Prästkragen
0303-73 82 51
076-773 90 60

Blåklinten
0303-73 84 26
073-028 56 13

Avdelning Violen
0303-73 82 85
076-773 90 62

Senast uppdaterad 2020-08-11