Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bergsvägens förskola

Bergsvägens förskola

Där varje planta får växa till ett unikt träd

I Stenungsund på en stor och härlig naturtomt ligger Bergsvägens förskola. Vår gård erbjuder en mycket varierad miljö med skog, berg, äng och fotbollsplan. Vi arbetar medvetet med vår utemiljö för att skapa de bästa förutsättningarna att lära genom leken.

Förskolans läroplan Lpfö 18 och skollagen är alltid utgångspunkten i vår verksamhet. Viktigt för oss är att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Grön Flagg

Vi är Grön Flaggcertifieradelänk till annan webbplats, vilket genomsyrar vårt arbetssätt. Vi arbetar utifrån teman kring hållbar utveckling och har återkommande aktiviteter som är gemensamma för hela förskolan, till exempel Hälsoveckan och Skräpplockarveckan. Temaveckorna och vårt kontinuerliga arbete ger barnen kunskap om hållbar utveckling inför framtiden.

Vi har fem rymliga avdelningar och ett kök där mat lagas från grunden.
Centralt i huset ligger restaurangen, platsen där vi möts för att inta
våra måltider från en lockande och hälsosam buffé.


Stimulerande innemiljöer är en viktig del i vår verksamhet. Barns inflytande, behov och intressen är i fokus när vi skapar vår innemiljö tillsammans med barnen.

Förskolans verksamhet synliggörs i verktyget pluttra.se. Vi dokumenterar barns utveckling och lärande digitalt i bloggar och individuella mappar.

Välkommen att växa hos oss!


Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är viktigt för oss på Bergsvägens förskola. Vi erbjuder föräldramöte, drop-in och utvecklingssamtal. Alla pedagoger lägger också stor vikt vid daglig kommunikation. Information och blogg finns på Unikumlänk till annan webbplats

Studiedagar 2020

Fredag 4 september
Måndag 26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Kontakt

Bergsvägens förskola

Bergsvägen 4
444 42 Stenungsund
Tel 0303-73 83 08

Rektor

Anna Johannisson
0303-73 25 85
anna.johannisson@stenungsund.se

Avdelningar

Lyckan
0303-73 84 37
0767-73 90 15

Glimten
0303-73 83 09
0767-73 90 12

Hoppet
0303-73 83 08
0767-73 90 11

Fröjden
0303-73 84 32
0767-73 90 13

Glädjen
0303-73 26 55
0767-73 90 10

Senast uppdaterad 2020-08-21