Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Kristinedals förskola

Vår vision: På Kristinedals förskola ska alla barn få äga känslan av att lyckas

Vi ligger i centrala Stenungsund med närhet till både skog och hav. Vi består av 4 avdelningar. Blåmesen och Rödhaken har de yngre barnen och Gulsparven och Grönfinken har de äldre barnen. Vi har en stor härlig gård som erbjuder barnen en mängd aktiviteter. Uteleken är viktig för oss! Vi arbetar i enlighet med Barn och Utbildnings vision att vi utbildar världsmedborgare. Utifrån det har vi utvecklat förskolans egen vision (se ovan). Vår vision skall leda till att barnen blir trygga och känner lust att lära.

Sedan hösten 2014 arbetar vi med förskolans Skolutvecklingsplan som ska gälla fram till år 2018. Fokusområdena i planen är Allas lika värde, Det interkulturella arbetet samt Språkutveckling. Under våren 2015 riktade vi särskild uppmärksamhet åt förskolans interkulturella arbete.

Vi har mycket gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna. Några av aktiviteterna är Flyttfåglarna och Dunbollarna. Flyttfåglarna är vår 5- årsgrupp där barnen får pröva sina vingar innan de skall flyga iväg mot nya äventyr i skolan. Dunbollarna är vår 3- och 4- årsgrupp där vi erbjuder barnen olika aktiviteter så som musik eller drama. En annan uppskattad tillställning är vår årliga nobelfest. Barnen inbjuds under högtidliga former, dagen firas med utdelning av Nobelpris, trerätters festmiddag och dans i Blå hallen. För våra barn är framtidens nobelpristagare! 

Vårt arbetslag består av ett härligt gäng i blandade åldrar och med olika utbildning och kompetenser.

Förskolans öppettider är 6:30-18:30.

Studiedagar 2020

7 september
26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Vill ni ha mer information gå gärna in och titta på våra bloggar eller ring oss för ett besök! 

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Dokumentation

Förskolan använder sig av
digitalta dokumentsverktyget Unikum,länk till annan webbplats för dokumentation, där man som
vårdnadshavare kan ta del av information kring verksamheten.

Nobelpristagare

Morgondagens nobelpristagare?

Kontakt

Kristinedals förskola

Kristinedalsvägen 4
444 47 Stenungsund

Rektor

Gun S. Larsson
0303-73 03 09
gun.s.larsson@stenungsund.se

Avdelningar

Rödhaken
0303-73 83 68
076-773 90 48

Gulsparven
0303-73 25 12
076-773 90 46

Grönfinken
0303-73 25 11
076-773 90 45

Blåmesen
0303-73 83 67
076-773 90 47

Senast uppdaterad 2020-08-05