Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Getskärs förskola

"Varje barn ska känna glädje, trygghet och omtanke för att utvecklas och lära"

Vår målbild är att vi har ett klimat på förskolan där det lustfyllda lärandet tar en stor och självklar plats. Barnen har ett naturligt inflytande i verksamheten och de är delaktiga i att utforma deras lärmiljöer där leken har en central plats. Barnen är måna om varandra och lär sig att olikheter är en tillgång. Varje barn ska känna att det spelar roll att just de är på förskolan idag! På Getskärs
förskola vill vi alltid ha med hjärtat i lärandet.

Förskolan

Förskolan har fyra avdelningar:
Sköldpaddan, Späckhuggaren, Bläckfisken och Sjöhästen.
Förskolan arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö-18). Vi strävar efter att möta varje barn på dess nivå och utveckla var och en utifrån deras personliga styrkor och intressen. I utbildningen får barnen delta i olika aktiviteter såsom rörelse, rytmik, besök i närsamhället, skapande, drama, ”Luffen”, utepedagogik, sång och musik.

Getskärs förskola är en Grön Flagg-certifieradlänk till annan webbplats förskola.

Samverkan

Samverkan med vårdnadshavare sker till största del i dagliga möten mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vi har även ett föräldraråd som träffas 1-2 gånger per termin.

Studiedagar 2020

1 juni
31 augusti
26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Dokumentation

Förskolan använder sig av
digitalta dokumentsverktyget Unikumlänk till annan webbplats, för dokumentation, där man som
vårdnadshavare kan ta del av information kring verksamheten.

Kontakt

Getskärs förskola

Karins väg 1
444 60 Stora Höga

Rektor

Nathalie Lundmark
0303-73 84 23
nathalie.lundmark@stenungsund.se

Avdelningar

Sköldpaddan
0303-73 84 03
0733-15 48 75

Bläckfisken
0303-73 84 05
0733-15 48 77

Sjöhästen
0303-73 84 06
0733-15 48 78

Späckhuggaren
0303-73 84 04
0733-15 48 76

Senast uppdaterad 2020-05-28