Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Hallerna förskola sandlåda

Hallerna förskola

Hallerna vision

"Alla ska känna glädje, trygghet och uppleva ett lustfyllt lärande"

På Hallerna förskola arbetar vi tillsammans med barnen utifrån ett undersökande och reflekterande förhållningssätt till kunskap och lärande. Undervisningen i förskolan bygger på barns delaktighet och nyfikenhet. Leken har en central plats i utbldningen.

Värdegrundsorden; delaktighet, bemötande, samarbete och nyfikenhet ingår i förskolans vision. Arbetet med visionen synliggör förskolans grundläggande värden för att främja ett livslångt lärande för alla barn.

Hallerna förskola och skola är två verksamheter på samma enhet med en gemensam restaurang, piazza och skolgård. Förskolan ligger i ett naturskönt bostadsområde med närhet till skog och bussförbindelser.

Lärande undervisningsmiljöer

Förskolan har en organisation där pedagogerna arbetar med det kollegiala lärandet. Pedagogerna reflekterar och har diskussioner med fokus på didaktiska frågor, kunskap och erfarenheter relaterat till teorier och forskning. På det här sättet utvecklas undervisningsmiljöer som utgår från varje barns bästa med fokus på omsorg, utveckling och lärande.

Måla

Piazzan är en mötesplats där förskolan och skolan samarbetar under hela dagen. Här möts barnen för att utforska och experimentera med olika material och tekniker med fokus på skapande och estetiska uttryckssätt. Barnen ges möjlighet att arbeta med digitala verktyg i syfte att dokumentera eller för att forska kring ett specifikt ämne. Därmed ges barnen möjligheter att utveckla en förståelse för adekvat digital kompetens.

Fotografera

Aktionsforskning

Förskolan arbetar med aktionsforskning för att utveckla och förbättra undervisningen. En grundläggande tanke i aktionsforskning är att göra förändringar - aktioner - för att systematiskt utveckla den egna verksamheten. Det handlar om att pedagogerna reftlekterar och kritiskt granskar förhållningssätt, kunskap och lärande.

Hållbar utveckling

Förskolan arbetar med Grön Flagg för att främja en hållbar utveckling där djur, natur och människa samspelar i relation till varandra. Information om Grön Flagglänk till annan webbplats

Dokumentation

Förskolan använder sig av digitalta dokumentsverktyget Unikumlänk till annan webbplats, för dokumentation, där man som vårdnadshavare kan ta del av information kring verksamheten.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker dels genom det dagliga mötet med vårdnadshavare samt föräldramöten, utvecklingssamtal och forum för samråd.

Studiedagar 2020

Fredag 28 augusti
Måndag 26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Kontakt

Hallerna förskola

Kristinedalsvägen 4 A
444 47 Stenungsund

Rektor

Anna Johannisson
0303-73 25 85
anna.johannisson@stenungsund.se

Avdelningar Hallerna förskola

Hoppetossa
0303-73 20 33
072-53 52 033

Kappsäcken
0303-73 20 23
072-50 62 023

Villekulla
0303-73 20 34
072-53 72 034

Lilla Gubben
0303-73 20 24
072-23 82 024

Kök
0303-73 20 10
072-23 50 305                 

Senast uppdaterad 2020-06-26