Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Anrås

Anrås förskola

"Vi lär tillsammans genom trygghet, glädje och empati"

Vår målbild är att vi ska ha ett klimat på förskolan där det lustfyllda lärandet tar en stor och självklar plats, både bland barn och vuxna. Vi lär av varandra. Barnen har ett naturligt inflytande i utbildningen och de är delaktiga i att utforma deras lärmiljöer där leken har en central plats. Varje barn ska känna att det spelar roll att just de är på förskolan idag.

Förskolan

Förskolan har 5 avdelningar och en gemensam restaurang där både barn och vuxna äter.
På morgonen är det drop in-frukost och sedan äts lunch och mellanmål i två sittningar. Maten tillagas av vår kock i köket och förskolan fylls löpande av härliga dofter.

Förskolan arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö-18). Vi strävar efter att möta varje barn på dess nivå och utveckla var och en utifrån deras personliga styrkor och intressen. I utbildningen får barnen delta i olika aktiviteter såsom rörelse, rytmik, besök i närsamhället, skapande, drama, ”luffen”, utepedagogik, sång och musik.

Anrås förskola är en Grön Flagg-certifierad förskola. Vi arbetar med hållbar utveckling och fokuserar under år 2020 på temat Vatten.

Samverkan

Samverkan med vårdnadshavare sker till största del i dagliga möten mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vi har även forum för samråd där förskolan och vårdnadshavare möts en gång per termin.

Dokumentation

Förskolan använder sig av digitalta dokumentsverktyget Unikumlänk till annan webbplats, för dokumentation, där man som vårdnadshavare kan ta del av information om utbildningen och följa barnets utveckling.

Studiedagar 2020
1 juni
31 augusti
26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Kontakt

Anrås förskola

Anråsvägen 3
444 60 Stora Höga

Rektor

Nathalie Lundmark
0303-73 84 23
nathalie.lundmark@stenungsund.se

Avdelningar

Havet
0303-73 84 59
0733-15 48 74
Berget
0303-73 84 28
0733-15 48 72
Hagen
0303-73 84 29
0733-15 48 73
Ängen
0303-73 87 01
0733-15 48 70
Skogen
0303-73 87 02
0733-15 48 71
Kök
0303-73 84 27

Senast uppdaterad 2020-05-19