Lukt

Den absolut vanligaste anledningen till att oroliga människor ringer till industrin är att de känner en konstig lukt och undrar om det är farligt. Som tur är är svaret nästan alltid nej. Luktstötar kan nå långt, men egentligen är det bara två lukter du behöver se upp för: Ammoniak och klor.

Gasdetektorer

Ute på industrierna finns gasdetektorer. De fungerar som konstgjorda näsor och ger direkt larm om någon farlig gas läcker ut. Det finns speciella detektorer för både klor, ammoniak och kolväten (till exempel gasol, nafta, eten, etenoxid).

Ammoniak

Ammoniak är en tung gas med stickande lukt som hanteras i små mängder av flera industrier. Den förvaras då i helt slutna system och används till att kyla ner olika ämnen. I större mängder är det bara Akzo Nobel som hanterar ammoniak.

Lukt

De flesta människor känner lätt igen den stickande lukten av ammoniak. Den förekommer i en del rengöringsmedel och inte minst i fönsterputsmedel. Lukten upplevs som klart obehaglig.

Farlighet

Ammoniak är frätande och är speciellt irriterande för näsans slemhinnor. Lukten är så stark och obehaglig att du alltid känner den långt innan den uppnår farliga nivåer. Vid akut fara hörs VMA-larmet över hela Stenungsund. Läs mer om hur det låter och vad du ska göra då om larmet går:

Om larmet går

Klor

Klor är en tung gulgrön gas som är starkt giftig. I Stenungsund är det bara INOVYN som hanterar klor för att framställa PVC-plast.

Lukt

Klor luktar simbassäng och i hushållet används ämnet också i vissa rengöringsmedel, som t e x Klorin. Lukten går inte att ta miste på.

Farlighet

Klor är starkt giftigt och angriper både slemhinnor och andningsorgan. Du känner lukten långt innan den uppnår farliga nivåer. Vid akut fara hörs VMA-larmet över hela Stenungsund. Läs mer om hur det låter och vad du ska göra då om larmet går:

Om larmet går

Övriga lukter

Det finns en rad andra ämnen som inte är speciellt farliga, men som ändå kan lukta illa:

Merkaptan

Borealis och Primagaz hanterar den mycket brandfarliga gasen gasol. Eftersom gasen i sig inte luktar något tillsätts alltid det små mängder merkaptan. På så sätt känner man direkt av en gasolläcka.

Nafta

Inom industrin hanteras en rad olika kolväteföreningar, varav nafta är den vanligaste. Nafta påminner i lukten om olja eller fotogen.

Butyraldehyd

Luktar det gammal ost kan det vara butyraldehyden som Perstorp Oxo tillverkar.
 

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204
402 24 Göteborg
010-471 44 00
raddningstjansten@rsgbg.se

Senast uppdaterad