Radon

Radon är en gas som finns naturligt i marken, luften eller vattnet. Om det är höga radonhalter i till exempel en bostad eller en offentlig lokal kan det vara skadligt för hälsan.

Varför kan radon vara farligt?

Höga halter innebär ingen akut risk. Det kan däremot vara skadligt om du utsätts under lång tid. Rökare är extra utsatta.

När en människa andas in radon kan delar av gasen fastna i lungorna. Radioaktiviteten ger strålning till lungorna. Radonet kan därför orsaka lungcancer.

Hur vet jag om det finns radon?

Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon. För att mäta radon använder du en mätdosa. Det finns flera företag du kan anlita. 

Mätningen behöver ske under 2-3 månader någon gång mellan oktober och april.

Ska du köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2-10 dagar. En sådan mätning ger bara ett ungefärligt radonvärde.

För att kunna lösa problemet med höga halter måste du ta reda på var radonet kommer ifrån. Radon kan komma från tre olika källor:

  • marken runt och under en byggnad
  • byggnadsmaterial
  • dricksvattnet.

Senast uppdaterad