Om larmet går

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten

Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns ett särskilt varningssystem - Viktigt meddelande till allmänheten (även kallad "Hesa Fredrik").

Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders mellanrum som sänds via tyfoner i minst 2 minuter och betyder:

  • gå inomhus
  • stäng dörrar och fönster,
  • slå av ventilationen och
  • lyssna på radio P4, frekvens 101,9 för vidare information.

Så här låter VMA-larmet

Gå inte ut förrän du hör signalen som betyder "faran är över". Det är en obruten signal under minst 30 sekunder. Även denna signal kommer från tyfoner.

Signalen provas med jämna mellanrum

Signalen provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.

VMA i din mobiltelefon

Från och med den 1 februari 2015 kan du i vissa fall få Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) även som sms i mobiltelefonen. Systemet kompletterar radio, TV och utomhusljudsignalen som ibland kallas "Hesa Fredrik".

Sms:et med varningen når den mobiltelefon som är registrerad på en adress i ett drabbat område.

Industriernas nödlarm

Industriernas nödlarm testas första måndagen i varje månad klockan 9.00 och gäller de anställda på industrierna. Larmet kan dock höras utanför området och ligger vinden på även över delar av Stenungsund och kringliggande områden.

Senast uppdaterad