Tatureringsverktyg

Behandling med stickande och skärande verktyg

Huden skyddar dig vanligtvis mot smittor. En tatuering, piercing eller ett skalpellsnitt bryter skyddet. Utförs ingreppet fel eller om du har fått fel storlek på smycket kan bakterier och partiklar orsaka infektioner. Du riskerar också exempelvis blodsmitta.

Verksamheter som utför behandling med stickande eller skärande verktyg mot huden omfattas av anmälningsplikt på grund av risk för blodsmitta eller annan smitta. Därför måste dessa verksamheter göra en anmälan till kommunen. De måste också ha mycket goda rutiner för hygien.

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Lagändringen innebär att anmälningsplikten även omfattar verksamheter som använder stickande/skärande verktyg där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta.

Vad innebär "annan smitta"?

Med annan smitta aves alla smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta människor och orsaka infektioner. Infektioner kan uppkomma om bakterier till exempel från hudens yta eller instrument, kommer ned i de djupare hudlagren. Risker för blodsmitta och annan smitta förebyggs genom att kundens hud desinficeras innan ingreppet, att de instrument som penetrerar huden är sterila och övriga instrument desinfekterade. Det är också viktigt med en god handhygien och att engångshandskar används vid behandlingen.

Skicka din anmälan senast 1 september 2021

Ändringen i lagen innebär att du som verksamhetsutövare blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du redan bedriver en som inte är anmäld sedan tidigare.

Om du redan har en verksamhet som omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september 2021.

Anmälan - lokal för hygienisk behandling  Pdf, 420.3 kB.(blankett)

Estetiska injektionsbehandlingar

Estetiska injektionsbehandlingar (botox, fillers) och estetiska kirurgiska ingrepp ska istället anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är utförare av tillsyn. Från och med den 1 juli 2021 omfattas verksamhetsutövare av nya kompetenskrav för kirurgiska ingrepp samt injektionsbehandlingar och att behandling endast får utövas på personer som är minst 18 år. Mer information finns på IVO:s hemsida och vid frågor kan ni kontakta dem.

Inspektionen för vård och omsorg | IVO.se Länk till annan webbplats.

Råd till dig som vill starta verksamhet

Du behöver du göra en anmälan hos kommunen senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Vill du veta mer kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Anmälan - lokal för hygienisk behandling  Pdf, 420.3 kB.(blankett)

Skicka in ifylld blankett till kommunen. Observera att alla uppgifter och bilagor behöver vara med.

Vi tar ut en avgift

Kommunens verksamhet Bygg Miljö tar ut en avgift för att handlägga anmälan om yrkesmässig hygienisk behandling.

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

Exempel på behandlingar med stickande och skärande verktyg mot huden

 • Fotvård
 • Öronhåltagning även med håltagningspistol
 • Barberare, användning av rakkniv
 • Tatuering
 • Piercing
 • Akupunktur
 • Kosmetisk tatuering
 • Microneedling
 • Tänk på att fler verksamheter kan beröras.

Råd till dig som privatperson

 • Vid behandlingar ska utföraren använda sterila verktyg och smycken för att undvika blodsmitta och infektioner. 
 • Tatuerare ska ge skriftlig information om den tatueringsfärg och dess egenskaper som kunden har injicerats med.
 • Håltagningspistoler är endast till för att användas på öron. Välj smyckesmaterial som niobium, titan eller 18 och 24 karats rött guld för att inte utveckla nickelallergi.
 • Verksamheten ska ge kunden information om lämplig eftervård vid behandling.

Har du frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss i verksamhet Bygg Miljö.

Du kan skicka e-post till miljo@stenungsund.se

Senast uppdaterad