Mögel på vägg

Fukt och mögel

Om du misstänker att du har problem med fukt eller mögel i din bostad är det bra att ta tag i det så fort som möjligt. Inomhusmiljön är mycket viktig för hälsan.

Tecken på fuktskador

  • Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak
  • Mögellukt
  • Färg som flagnar
  • Tapeter eller mattor som bubblar sig

Vad gör jag om jag har problem med fukt och mögel hemma?

Lägenhet

Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. De måste se till att din bostad inte orsakar ohälsa. Om du inte får hjälp kan du vända dig till kommunen. Hyresvärden eller föreningen kan då behöva utreda problemet. Kommunen kan ställa krav på åtgärder.

I en bostadsrätt har du ett större ansvar själv för det invändiga i din lägenhet. 

Villa

Om du bor i villa och har problem med fuktskador är du själv ansvarig för att åtgärda detta. Ditt försäkringsbolag kan ofta hjälpa dig. Det finns många företag som arbetar med fukt- och mögelproblem.

Allmänna lokaler (till exempel skolor, förskolor, idrottshallar och gym)

Kontakta i första hand den som driver verksamheten. Om du inte får hjälp kan du vända dig till kommunen. Verksamhetsutövaren kan då behöva utreda problemet. Kommunen kan ställa krav på åtgärder. 

Anmäla störningar till kommunen

Senast uppdaterad