Bassäng

Bassängbad

Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. I bassängbad kan hälsorisker uppstå, då det är en miljö som är extra utsatt för spridning av smittor.

Råd till privatpersoner

För att minska risken för smitta är det viktigt att alltid duscha innan bad.

Har du klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller vattenkvalitet i ett bassängbad, ska du i första hand vända dig till dem som driver verksamheten. Om inte det hjälper, kontaktar du kommunen. 

Starta verksamhet med bassängbad

Du som vill starta en verksamhet med bassängbad ska anmäla det till kommunen.

Anmälan - starta bassängbad Pdf, 420.3 kB.

Det är viktigt att du har rutiner för kontroll av till exempel vattenkvalitet, städning, kemikalier och reningsanläggning.

Om bassängbad hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad