Solarium

Solarium

Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Du som vill starta en verksamhet med solarier måste därför anmäla det till kommunen.

Råd till privatpersoner

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola solarium. Särskilt barn och ungdomar, och personer med ljus och känslig hy, bör avstå från solariesolande.

Starta solarieverksamhet

Du behöver göra en anmälan hos kommunen senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Anmälan för solarieverksamhet Pdf, 431.7 kB.

Strålsäkerhetsmyndigheten har föreskrifter om solarier som du behöver följa.

Regelverk för solarieverksamhet hos Strålskyddsmyndigheten  Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad