Barn med hörselkåpa

Buller

Buller är oönskade ljud som kan upplevas som störande och påverka din hälsa. Det kan komma till exempel från trafik, industri, byggen, grannar, ventilationer med mer.

Vad gör jag om jag upplever en hög bullernivå?

Börja med att kontakta den som orsakar bullret, för att försöka komma fram till en lösning. Om du bor i en hyreslägenhet och det är grannen som upplevs som störande, är det i första hand denne som du bör kontakta. I andra hand hyresvärden. Om bullret kommer utifrån, exempelvis från en byggarbetsplats, finns möjligheter för kommunen att hjälpa till. Trafikbuller från större vägar och järnvägar som sköts av Trafikverket, handläggs av Trafikverket. Om du och den som orsakar bullret inte kommer fram till en lösning kan du kontakta kommunen och göra en anmälan.

Anmäl störningar till kommunen

På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om information kring trafikbuller.

Trafikverkets hemsida om trafikbuller Länk till annan webbplats.

Vad händer när jag har gjort en anmälan?

Vid en anmälan gör kommunen en utredning. Den som orsakar bullret får möjlighet att yttra sig. Kommunen kan kräva att den som orsakar bullret gör mätningar. Det finns olika riktvärden för buller att använda i bedömningen. Om utredningen visar på störande buller kan kommunen kräva att den som orsakar bullret vidtar åtgärder.

Bullerutredningar

I kommunens Kartportal kan du se ljudnivåer från bullerutredningar:

Senast uppdaterad