Inomhusluft

Inomhusluften kan ibland orsaka problem med hälsan. Om du upplever att så är fallet i offentliga byggnader och hyreshus, kontakta verksamhet Bygg Miljö.

Specifik information om fukt och mögel finner du här:

Fukt och mögel

Senast uppdaterad