Person som står vid fyrfackskärl och slänger en pappförpackning. I andra handen håller hen en bunt tidningar.

Foto: PWS Nordic AB

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Under år 2025 införs fastighetsnära insamling av förpackningsavfall i Stenungsunds kommun. Med två stycken fyrfackskärl kommer du i villa att få en egen miniåtervinningsstation vid ditt ordinarie hämtställe. Du som bor i lägenhet kommer också få det enklare att sortera ut dina förpackningar.

Insamlingen kommer ske i två fyrfackskärl för dig i villa

För de flesta hushåll kommer den fastighetsnära insamlingen ske via fyrfackskärl som ser ut som ett vanligt sopkärl men vars insida är indelad i fyra fack. Du kommer få två kärl. I dem kan du utöver mat- och restavfall sortera ut tidningar och dina förpackningar av:

  • metall,
  • färgat- och ofärgat glas,
  • papper,
  • plast.

I samband med att du får de nya fyrfackskärlen kommer vi att hämta dina gamla kärl för rest- och matavfall.

Planera redan nu - mått för fyrfackskärl

Fyrfackskärlen är bredare än dagens kärl. För att få plats med båda kärlen behövs en yta på cirka 1 gånger 2 meter. Tänk på att kärlen behöver stå på hårdgjort underlag, så det går att dra fram dem till sopbilen. På tömningsdagen ska handtagen vara ut mot vägen.

Ett kärl har måttet

  • Bredd 77 centimeter
  • Höjd 111 centimeter
  • Djup 82 centimeter.
Bild på två grå fyrfackskärl som står i en trädgård mede byggt staket runt om

Foto: PWS Nordic AB

Insamling av förpackningar för dig i flerbostadshus

Bor du i lägenhet eller ett radhus är det styrelsen, fastighetsägaren eller hyresvärden som bestämmer från när den fastighetsnära insamlingen ska ske. Den ska ha införts senast 1 januari 2027. För de flesta kommer sorteringen kunna göras på samma ställe där du idag slänger ditt mat- och restavfall.

Varför genomförs detta?

Genom att göra det lättare att sortera förpackningar nära hemmet hoppas Stenungsunds kommun minska restavfallsmängderna som går till förbränning och öka materialåtervinning.

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll i hela Sverige källsortera matavfall, förpackningar och tidningar vid sin fastighet. Det beslutade regeringen sommaren 2022 – en nödvändig lagändring för att fler ska ta hand om den resurs som avfallet är.

Vi kommer informera löpande

Vi kommer informera löpande om förändringarna som det här innebär.

Senast uppdaterad