Kvistar och blad i en skottkärra

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal skötsel av tomtmark. Det är löv, gräs, ogräs, fallfrukt och rester från häck och buskar som klippts. Det är inte sand, jord, sten, stora grenar eller stubbar. Trädgårdsavfall ska lämnas på återvinningscentralen.

Trädgårdsavfall får inte lämnas någon annanstans i kommunen, som exempelvis närliggande natur.

Invasiva arter

Arter som inte naturligt förekommer i svensk natur och som samtidigt konkurrerar ut inhemska arter på olika sätt kallas invasiva främmande arter.

Exempel på invasiva växtarter är: 

  • björnloka,
  • parkslide,
  • jättebalsamin,
  • lupiner,
  • gul skunkkalla,
  • jätteloka,
  • tromsöloka
  • sidenört.

Hela listan finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Invasiva växtarter

Invasiva växtarter ska läggas bland brännbart

Frökapslar, växt- jord- och rotdelar från invasiva växtarter ska hanteras separat för minimera risken att arterna sprids vidare. Det innebär att de får inte lämnas bland trädgårdsavfall på Kläpp. Växtavfallet invasiva växtarter ska istället lämnas väl inpackade i förslutna sopsäckar i containern för brännbart. 

Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i förslutna sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Länsstyrelsens information om invasiva arter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad