Personal- och ekonomiutskottet

Personal- och ekonomiutskottet har hand om och bereda kommunövergripande frågor
rörande ekonomi, övergripande styrning och personalfrågor.

Inom personal- och ekonomiutskottets ansvarsområde ligger förvaltningsövergripande
organisationsfrågor samt personal- och lönepolitik. Inom ansvarsområdet återfinns även
ekonomi, finansiering och borgensfrågor som inte specifikt rör någon av sektorerna.
Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt
bereda lokalresursplaneringen

Ledamöter och ersättare

Personal- och ekonomiutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunstyrelsen. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Personal- och ekonomiutskottets ledamöter och ersättare. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ordförande

Maria Renfors (M)
0303-73 82 28
maria.renfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad