Norums kyrka och begravningsplats -

Kyrkenorum 1:1

Kommunstyrelsen tog 2021-03-22, § 85, beslut om att starta planarbetet för fastigheten Kyrkenorum 1:1 med flera, Norums kyrka och begravningsplats.

Planområdet är beläget i den centrala delen av Stenungsunds kommun, mellan Hallerna och Kyrkenorums bostadsområde.

Syftet med planen är att planlägga Kyrkenorum 1:1 med flera för kyrkogårdsändamål, begravningsplats samt att detaljplanelägga hela kyrkoområdet då det idag saknas detaljplan för det.

Hur långt har planen kommit?

Just nu är planen i startfasen. Snart kommer vi att ta fram planhandlingar till samrådet.

Dialog och påverkan

I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera samrådet i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Kontakt

Planarkitekt

Fabiana Tomé
0303-73 25 66
fabiana.tome@stenungsund.se

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad