Vad gäller för friggebodar och får de byggas på prickad mark?

Du får bygga en eller flera fristående byggnader med en sammanlagd byggnadsarea på 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara 3 meter.

De får placeras på prickad mark, alltså mark som enligt planbestämmelserna inte får bebyggas. Om du ska bygga närmare allmän platsmark än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov.

Friggebodar

Attefallshus


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad