Ansök om strandskyddsdispens

Sök strandskyddsdispens i god tid. Räkna med en handläggningstid på minst 11 veckor innan du får ett beslut. Både tekniska myndighetsnämnden och länsstyrelsen ska behandla ärendet.

Ansökningsblankett

Hit skickar du ansökan

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Du kan också skicka din ansökan med e-post.

E-postadress: miljo@stenungsund.se

I vissa fall ska du istället skicka ansökan till länsstyrelsen. Det gäller när du ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd.

Följande ska finnas med i en ansökan:

  • beskrivning av vad du planerar att göra 
  • skiss på det du planerar att göra
  • karta med beskrivning av planerad åtgärd
  • fastighetsbeteckning och namn på kommunen
  • de särskilda skäl, i lagens mening, som finns för att du ska få dispens
  • namn och adress till alla inblandade fastighetsägare.

Kommunen beslutar om dispens. Vi skickar beslutet till dig i ett brev. Du har möjlighet att överklaga beslutet. Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om länsstyrelsen inte kommer fram till att ärendet ska överprövas.

Senast uppdaterad