Anmäla störningar - strandskydd

Fyll i formuläret nedan för att anmäla störningar inom strandskydd. Om någon har gjort en åtgärd utan strandskyddsdispens provar kommunen om en rättelse måste göras eller om det går att få dispens i efterhand.

Anonyma klagomål

Vill du vara anonym - fyll inte i dina personuppgifter i formuläret. Du kan inte fylla i personuppgifter och samtidigt begära att få vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan vi inte ge dig någon återkoppling. Det är ofta svårare att handlägga ärenden som anmäls anonymt.

Formulär för anmälan

Uppgifter om dig som klagar
Fyll inte i om du vill vara anonym
Uppgifter om dig som klagarUppgifter om den du anser bryter mot strandskyddet
Fyll i de uppgifter du vet.
Kontaktuppgifter till eventuell annan kontaktperson
Till exempel förvaltare


Mejla oss gärna karta, skiss och/eller foto. Du mejlar detta separat.


(ange i så fall även när)

Senast uppdaterad