Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

FAQ - frågor kring kartor och mätning

Ortofoto

Här finns svar på vanligt förekommande frågor kring kartor och mätning.

Vad gäller på min tomt (fastighet)?

Har du frågor om din tomt (fastighet) ska du kontakta Lantmäteriet. Avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar hanteras av Lantmäteriet. Din tomt kanske ligger inom ett detaljplanerat område. Det betyder att det finns regler för hur du får bygga.

Läs mer om detaljplaner här.

Vad kostar det att beställa en karta?

Om våra taxor och avgifter för kartor och mätning

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Om nybyggnadskarta

Vilken karta ska jag bifoga min bygganmälan för Attefallhus?

Vill du bygga ett så kallat Attefallhus använder du en karta i skala 1:500 där du visar var byggnaden ska placeras på tomten. Denna typ av karta kallas för situationsplan. 

En nybyggnadskarta krävs inte för Attefallshus.

I situationsplanen ritar du in var du vill bygga attefallshuset. Rita också in måtten på byggnaden och vinkelräta avstånd till fastighetsgränser. Övriga byggnader på tomten ska också visas i kartan.

Kartan kan beställas genom att kontakta Exploateringsavdelningen. Se kontaktuppgifter längst ner. Du har också en möjlighet att själv använda kommunens kartportal för att själv skriva ut kartan över din tomt.

Då byggnaden är färdigbyggd ska den att lägeskontrolleras. Lägeskontroll innebär att kommunens mätningsingenjör åker ut och mäter in hur stor den färdiga byggnaden blev. Du beställer detta av mätningsingenjören när byggnaden är färdigbyggd.

Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om regler för Attefallhus

Avgifter

Jag behöver en tomtkarta, hur gör jag?

Vi kan ta fram en karta över din tomt. Du kan välja mellan att få kartan utskriven på papper eller som en pdf-fil. Vi kan också leverera kartan i dwg-format till en kostnad. Dwg-formatet används i CAD-program på datorn.

  • En papperskarta i A4- eller A3-storlek och pdf tar vi fram kostnadsfritt.
  • Större pappersstorlekar (A2, A1, A0) och dwg-filer tar vi ut en avgift för.
  • Du kan också själv skriva ut en mindre karta med hjälp av Kartportalen.

Avgifter för kartor

Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var finns den kommunala marken?

Vi kan informera om var den kommunalt ägda marken finns. I Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också information om den kommunala marken. Där kan du själv tända upp den kommunala marken i kartan.

Kartportalen med den kommunala markenlänk till annan webbplats

Får jag mäta själv?

Då du sökt bygglov får du besked från kommunens bygglovshandläggare om det krävs utstakning och lägeskontroll.

Mätningsarbetet utförs av kommunens mätningsingenjör. Du beställer mätningen av mätningsingenjören i god tid innan arbetet ska utföras.

Mätningen kan också utföras av en annan person med mätningsteknisk kompetens. Men då krävs ett godkännande från kommunen. I åtagandet ingår det också att redovisa mätningen för kommunen.

RekommendationerPDF

AnsökningsblankettenPDF

Skillnad primärkarta och grundkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta som uppdateras löpande. Kallas också för baskarta. Vissa markobjekt kan saknas i primärkartan.

Grundkartan bygger på primärkartan och är ett juridiskt dokument som främst används i samband med detaljplanearbetet. Inför framtagande av en grundkarta mäter man in detaljer på marken för att kartan ska visa en så korrekt bild av verkligheten som möjlighet.

Vad är en förrättningskarta?

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter inom en viss lantmäteriförrättning. Kartan visar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna. Förrättningar handläggs av Lantmäteriet.

Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kan du kontakta Lantmäteriet. I Stenungsunds kommun är det Lantmäteriet som ansvarar för förrättningar som till exempel avstyckningar.

Vägbeskrivningen visa fel i min GPS

Kontakta leverantören av vägdata till fordonsnavigering.

Inrapportering av väginformation

Många använder Google för vägbeskrivningar. Vi får ofta frågor om felaktigheter i Googles kartor. Det kan vara vägar som visar fel läge eller adresser som pekar mot fel plats. Dessa kartor kommer inte från kommunen, så du bör då rapportera in felen direkt till respektive aktör. Vi kan hjälpa till med detta i mån av tid.

Var finns min tomtgräns, fastighetsgräns?

Vi kan då hjälpa till med att visa var din tomtgräns finns.

Men det förutsätter att Lantmäteriet har de korrekta koordinaterna för gränspunkterna.

I vår kartportal kan du själv se fastighetsgränsernas kvalitet. Länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I kartportalen visas gränserna med olika färg. Grön färg betyder att korrekta koordinater finns hos Lantmäteriet och att vi kan visa ut dessa på plats. Orange och röd färg betyder att koordinater saknas hos Lantmäteriet och i så fall kan vi inte hitta dessa gränsers exakta läge ute på plats.

Det du då kan göra är att kontakta Lantmäteriet för vidare utredning.

Kontaktuppgifter till Lantmäterietlänk till annan webbplats

Koordinatsystem i Stenungsund

I plan: SWEREF 99 12 00 I höjd: RH2000

Oktober 2014 gick Stenungsunds kommun över från höjdsystem RH00 till RH2000.

Skillnaden i höjd mellan det gamla och det nya höjdsystemet skiljer sig i olika delar av kommunen. Kommunen är uppdelad i fem områden med olika korrektioner. Som mest är skillnaden +0,271m och som minst +0,23 m. Kontakta kommunen för mer information. 

Koordinatsystem, höjd och plan

Fel i kartan

Om du upptäcker fel i kommunens karta är vi tacksamma om du meddelar oss om detta, så vi har möjlighet att rätta till det.

Vi får ofta frågor om felaktigheter i kartor som google.se, hitta.se med flera. Det kan då vara vägar som visar fel läge eller adresser som pekar mot fel plats. Dessa kartor kommer inte från kommunen, så du bör rapportera in felen direkt till respektive aktör. Vi kan hjälpa till med detta i mån av tid.

Om du vill se vilka adresser kommunen har registrerat kan du titta i vår kartportal:

Kommunens registrerade adressplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De adresser som kommunen registrerar läggs upp direkt hos Lantmäteriet och kopplas till din fastighet och byggnad. Adressen sprids sedan vidare till myndigheter och för folkbokföring.

Rapportera in fel i vägnätet i GPS-mottagaren: Inrapportering av väginformation

Har ni rätt att gå in på min tomt?

Ja, eftersom vi framställer kartor har vi rätt till tillträde på din fastighet. Men vi knackar alltid på och presenterar oss. Vi använder också bilar som har kommunens logotyp på sig för att det ska vara lätt att identifiera oss.

Plan. och bygglagen kap 11.8 anger att:

"En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullfölja sin kartläggningsuppgift rätt till tillträde till fastigheter och byggnader, dock inte till bostäder"


Text

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Utvecklingsledare digitalisering

Mats Johansson
0303-73 50 21
mats.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-10-21