Behöver jag bygglov för staket, plank och mur?

För att sätta upp mur, staket eller plank krävs ofta bygglov.

Mur, staket och plank


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad