Tömning av toalettavfall

Havet hotas av övergödning. En av orsakerna är att många båtägare tömmer sina båttoaletter i vattnet.

Töm toalettavfall i land

Från den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta.

Båtägare med toalett måste snarast installera däcksbeslag för tömning och de som inte har tank får även installera en sådan.

Genom att tömma ditt toalettavfall på en tömningsstation bidrar du till minskad övergödning och färre bakterier i närmiljön.

Om förbudet mot toalettavfall från fritidsbåtar hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Tömningsstationer

I följande hamnar finns sugtömningsstationer och möjlighet att tömma ”Porta Potti-toaletter" i Stenungsunds kommun:

  • Hamnkontoret, Norra Hamnplan
  • Stenungsunds Båtklubb, vid Tjörnbron

Fler hamnar i kommunen är på gång att skaffa tömningsstationer.

Transportstyrelsens webbsida med alla tömningsstationer i Sverige Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad