Båtbottenfärger

Alla båtbottenfärger som innehåller biocider läcker giftiga ämnen när båten ligger i havet. Ha därför inte båten i vatten längre tid på året än vad du behöver. Ju miljövänligare färg du använder, desto mindre läcker den.

Använd godkända båtbottenfärger

Välj färg enligt följande ordning:

  1. Hård giftfri bottenfärg
  2. Hård västkustfärg
  3. Mjuk (självpolerande) västkustfärg

Så kallad skeppsfärg är olaglig och får inte användas på fritidsbåtar.

Om du har du båten i vatten under bara några veckor på sommaren kan du prova det översta alternativet - hård giftfri bottenfärg. Den fungerar också bra om du kan ta upp och spola båten var tredje vecka.

Kemikalieinspektionens information om båtbottenfärger Länk till annan webbplats.

Ta hand om slip- och skraprester

Sliprester samlar du i en grovdammsugare kopplad till slipmaskinen. Skraprester samlas på skyddsplast på marken. Resterna lämnar du i första hand på hamnens miljöstation. I andra hand kan du sortera det som farligt avfall på en återvinningscentral.

Spola av båtbotten vid en spolplatta

Använd båtupptag med spolplatta och bra rening när du tar upp båten på hösten. Alla fritidsbåthamnar i Stenungsund som tar upp och spolar av mer än 50 båtar per säsong ska ha spolplatta med reningsanläggning. I vissa fall krävs detta även av hamnar som tar upp färre än 50 båtar. 

Spolplattor finns i följande hamnar:

  • Hamnkontoret, Norra Hamnplan
  • Stenungsunds Båtklubb, vid Tjörnbron
  • Hamntjänst, Norra Hamnplan
  • Stenungsunds Marinservice, Norra Hamnplan
  • Havdens båtklubb, INEOS
  • Marin Park Stenungsund, Ödsmål
  • Grönviks varv, Ödsmål

Senast uppdaterad