Hur lång är handläggningstiden för anmälningsärenden?

Anmälningsärenden ska handläggas skyndsamt. Beslut ska meddelas inom fyra veckor från det att behövliga uppgifter har kommit in. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är dock tidsfristen åtta veckor.

Handläggningstiden börjar alltså räknas när vi har bedömt att vi har fått alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende, till exempel kompletta ritningar och eventuella remissyttranden. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.


« Tillbaka till vanliga frågor

Senast uppdaterad