Verk av Lars Rylander

Lärarhandledning Konstvandringen
Södra Bohusläns samlingsutställning

Det här är en lärarhandledning till Konstvandringen Södra Bohusläns samlingsutställning som pågår 9 april - 28 maj 2022. Den är tänkt att ge en bakgrund till konsten som visas och inspirera och ge idéer om hur du som pedagog kan använda dig av utställningen i arbetet med dina elever. Du kan använda dig enbart av handledningen och arbeta med konsten på skolan eller i kombination med ett besök på Konsthallen.

Konsthallens bildpedagog bokas kostnadsfritt av skolor för visning och workshop. Vi anpassar visningen såväl som workshopen efter gruppens nivå och önskemål.

Kontakt:
Maria Bodén
Konstpedagog Stenungsunds Konsthall
Telefon: 070-252 37 69
E-post: maria.boden@stenungsund.se

Konstnären och deras konst

I år är det 48 konstnärer som deltar i utställningen och konstvandringen. Med i konstvandringen finns måleri i akvarell, olja, gouache, akryl och encaustic, collage, smide, skulpturer, ljudinstallationer, teckningar, kalligrafi, keramik, textilier och grafik. Ni kan få möta konstverk i trä, metall, glas, gips, silver, brons, jesmonite, epoxi, betong, sten och lera. Här finns med andra ord ett väldigt stort urval av stilar och tekniker.

Eleverna får goda möjligheter att jämföra hur man kan för fram budskap och framställa bilder med en mängd olika metoder, material och uttrycksformer.

Verk av Lars Rylander

Att arbeta med i bildämnet

Förbered gärna ett besök på utställningen genom att höra vilka konstnärer från närområdet (Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv och Uddevalla) som eleverna eventuellt känner till. Kanske någon av dem är representerad i utställningen?

Här kan du se vilka som är med i årets konstvandring och därmed har ett verk med i samlingsutställningen: Konstvandringens konstnärer Länk till annan webbplats.

Här följer förslag på uppgifter att arbeta med i samband med ett inspirerande besök i Konsthallen:

 • Bredden av konstnärliga uttryck som visas i Konsthallen erbjuder ett ypperligt tillfälle med jämförelser mellan olika bildspråkliga uttryck. Är konstnärens röst stark och hög, eller mjuk och viskande? Vilka begränsningar och möjligheter får konstnären tack vare sitt val av medie? Hur påverkas betraktaren olika av de olika medierna i sin uppfattning av konsten?


 • Gör ett kollage av intryck från utställningen. Skissa, fotografera eller anteckna under besöket. Kollagen kan vara en sammanställning av dessa skisser, foton och anteckningar i kombination med kompletterande material (textilier, papper, trä, återvunnet material osv) och egna målningar/skulpturer.


 • Låt konstutställningen bli en inspiration till fria tolkningar. Låt eleverna skapa ett valfritt verk efter att ha inspirerats av det de sett under besöket i Konsthallen. Kanske är det något motiv/budskap som har inspirerat och fått igång tankar? Är det något medie någon blev extra sugen på att testa? Var det en detalj i något av konstverken som någon vill fokusera på och reproducera på något vis?


 • Reflektera kring hur de olika kreativa processerna ser ut för skapandet av olika verk i utställningen. En jämförelse mellan olika tekniker såväl som olika konstnärer. Konstpedagogen kan ge fördjupad information om detta i samband med besöket i Konsthallen. Fundera på hur de egna kreativa processerna ser ut. Dela med varandra i elevgruppen och arbeta kanske som ett grupparbete strukturerat kring olika processvägar. Utvärdera tillsammans. Styrkor och svagheter som olika elever upplever med olika metoder?


 • Sokratiskt samtal (stor fördel om man har möjlighet att ha mindre elevgrupper) kring något eller några av verken för att få alla aktiva i sin egen utvecklingszon i samtalet. Välj ett verk som du tycker ger utrymme för olika tolkningar, där det finns tveksamheter eller motsättningar.
 • Exempel på inledande fråga, där svaret gärna får motiveras:
  • - Vad skulle du döpa verket till om du fick döpa om det?
 • Exempel på analyserande frågor:
  • - Vad händer i bilden?
  • - Är det någon som är avbildad? Vem är det i så fall? Hur tror du att den mår/känner/tänker?
  • - Är det en plats som syns, var är det? Hur upplever du den platsen? Vad gör att du upplever det så?
 • Exempel på värderingsfrågor, som är av mer generell karaktär och som kan motiveras på olika sätt:
  • - Kan man veta om någon är snäll eller elak, god eller ond?
  • - Är det viktigt att kunna simma/vara älskad/ha vänner?
  • - Är det rätt/fel att….?

Du kan läsa mer om sokratiska samtal kring bilder och få fler exempel på frågor att ställa här: . Lärportalen Skolverket Länk till annan webbplats.


 • Välj ett verk och gör en bildanalys som kan göras mer eller mindre detaljerad beroende på hur många lektionstillfällen man vill använda:
 1. Varje elev väljer en bild som intresserar hen lite extra.
 2. Eleven beskriver vilka känslor som bilden väcker hos just hen. Hur upplever hen den? Varför fastnade eleven för just den bilden?
 3. Eleven skriver sedan ned vad de ser på bilden (denotation). Figurer, föremål, miljö, händelser och hur bilden är framställd, vilken teknik.
 4. Eleverna gör en skiss/bild där komposition, former och riktningar, ljus och mörker visas. Detta är en del av denotationen.
 5. Vad kommer en att tänka på när en ser bilden (konnotation)? Först vad eleven tror att folk i allmänhet kommer att tänka på. Därefter vad eleven själv, alldeles personligen, associerar till. För vem är bilden gjord (målgrupp)? Vem är avsändaren (konstnär, hantverkare på beställningsuppdrag osv)? Vilket syfte har bilden (skall den underhålla, propagera. ifrågasätta, informera...)?


 • Gör en parafras på något av verken: Det går bra att fotografera eller teckna av verk i utställningen för att kunna arbeta med att skapa en parafras hemma i klassrummet. Parafrasen kan innebära att eleven ändrar något i själva motivet och/eller byter medie. Det är ju viktigt att behålla några avgörande delar av bilden för att en ska kunna känna igen kopplingen till originalet. Vad är det eleven valt att behålla och vad har hen förändrat? På vilket sätt förändras därmed bildens uttryck och budskap? Vilka syften kan en ha att alls göra en parafras?


 • För de lite äldre eleverna: Hemuppgift att besöka utställningen på egen hand, välja ut ett eller flera verk och redovisa i form av bildanalys. Dela upp i denotation och konnotation, enligt frågorna i exemplet med bildanalys ovan. Fortsätt uppgiften i skolan genom att skapa parafraser (se ovan) på konstverken eleverna analyserat.


Kontakt

Maria Bodén
Konstpedagog Stenungsunds Konsthall

Telefon: 070-252 37 69
maria.boden@stenungsund.se

Senast uppdaterad