Lärarhandledning

Öppen Salong

Det här är en lärarhandledning till utställningen Öppen Salong som pågår 14 januari – 4 februari 2023. Den är tänkt att ge en bakgrund till konsten som visas och inspirera och ge idéer om hur du som pedagog kan använda dig av utställningen i arbetet med dina elever. Du kan använda dig enbart av handledningen och arbeta med konsten på skolan eller i kombination med ett besök på Konsthallen.

Konsthallens bildpedagog bokas kostnadsfritt av skolor för visning och workshop. Vi anpassar visningen såväl som workshopen efter gruppens nivå och önskemål.

Kontakt: Maria Bodén Konstpedagog Stenungsunds Konsthall
Telefon: 0303-73 52 12
E-post: maria.boden@stenungsund.se

_________________________________________

Konstnärerna och deras konst

Den här gången är det Öppen Salong i Konsthallen. Med det menas att alla som vill har bjudits in att anmäla egna bilder till utställningen. Besökarna kommer därför möta verk av såväl amatörer som yrkesverksamma konstnärer. Gemensamt begrepp som alla bildskaparna på något vis gestaltat är “kontraster”

Att arbeta med i bildämnet:

Kontraster. Vi kan i bilder möta kontraster i det tekniska utförandet såsom material, färger, ljus och form. Men gestaltningens budskap kan naturligtvis också bjuda på kontraster – det onda ställs mot det goda, det varma mot det kalla, det starka kan ställas mot det svaga, skarpt och tydligt mot suddigt och diffust, det okända i motsats till det välbekanta osv. Tack vare kontrasterna blir vi medvetna om det som sticker ut, eller lyckas visa det vi vill uppmärksamma varandra på. Skall vi visa ljus i en bild krävs det därför också ett mörker.

Ta med dina elever till konsthallen under vårterminens mörkaste period och inspireras inför vårens arbeten i skolan. Det kan fungera som en ingång till att titta närmare på aktuella händelser i världen, en utgångspunkt för att bygga en saga eller en start på ett fördjupat arbete om värdegrunden. Eller helt enkelt för att uppmuntra dina elever till att våga göra sina röster hörda - det bildspråkliga rummet är öppet för alla oavsett om det sker “world wide” digitalt via sociala medier eller väldigt lokalt på plats i en konsthall.

 • De olika konstnärliga uttryck som visas i Konsthallen erbjuder tillfälle att göra jämförelser mellan olika bildspråkliga uttryck. Är konstnärens röst stark och hög, eller mjuk och viskande? Vilka begränsningar och möjligheter får konstnären tack vare sitt val av medie? Hur påverkas betraktaren olika av de olika medierna i sin uppfattning av konsten?
 •  
 • Gör ett kollage av intryck från utställningen. Skissa, fotografera eller anteckna under besöket. Kollagen kan vara en sammanställning av dessa skisser, foton och anteckningar i kombination med kompletterande material (textilier, papper, trä, återvunnet material osv) och egna målningar/skulpturer.
 • Låt konstutställningen bli en inspiration till fria tolkningar. Låt eleverna skapa ett valfritt verk efter att ha inspirerats av det de sett under besöket i Konsthallen. Kanske är det något motiv/budskap som har inspirerat och fått igång tankar? Var det en detalj som någon vill fokusera på och reproducera på något vis?

 • Sokratiskt samtal (stor fördel om man har möjlighet att ha mindre elevgrupper) kring något eller några av verken för att få alla aktiva i sin egen utvecklingszon i samtalet. Välj ett verk som du tycker ger utrymme för olika tolkningar, där det finns tveksamheter eller motsättningar.

Exempel på inledande fråga, där svaret gärna får motiveras:

 • Vad skulle du döpa verket till om du fick döpa om det?

Exempel på analyserande frågor:

 • Vad händer i bilden?
 • Är det någon som är avbildad? Vem är det i så fall? Hur tror du att den mår/känner/tänker?
 • Är det en plats som syns, var är det? Hur upplever du den platsen? Vad gör att du upplever det så?

Exempel på värderingsfrågor, som är av mer generell karaktär och som kan motiveras på olika sätt:

 • Kan man veta om någon är snäll eller elak, god eller ond?
 • Är det viktigt att kunna simma/vara älskad/ha vänner….?
 • Är det rätt/fel att….?

Du kan läsa mer om sokratiska samtal kring bilder och få fler exempel på frågor att ställa här: Lärportalen Skolverket Länk till annan webbplats.

 • Välj ett verk och gör en bildanalys som kan göras mer eller mindre detaljerad beroende på hur många lektionstillfällen man vill använda:
 1. Varje elev väljer en bild som intresserar hen lite extra.
 2. Eleven beskriver vilka känslor som bilden väcker hos just hen. Hur upplever hen den? Varför fastnade eleven för just den bilden?
 3. Eleven skriver sedan ned vad de ser på bilden (denotation). Figurer, föremål, miljö, händelser och hur bilden är framställd, vilken teknik.
 4. Eleverna gör en skiss/bild där komposition, former och riktningar, ljus och mörker visas. Detta är en del av denotationen.
 1. Vad kommer en att tänka på när en ser bilden (konnotation)? Först vad eleven tror att folk i allmänhet kommer att tänka på. Därefter vad eleven själv, alldeles personligen, associerar till. För vem är bilden gjord (målgrupp)? Vem är avsändaren (konstnär, hantverkare på beställningsuppdrag osv)? Vilket syfte har bilden (skall den underhålla, propagera. ifrågasätta, informera...)?
 • Gör en parafras på något av verken: Det går bra att fotografera eller teckna av verk i utställningen för att kunna arbeta med att skapa en parafras hemma i klassrummet. Parafrasen kan innebära att eleven ändrar något i själva motivet och/eller byter medie. Det är ju viktigt att behålla några avgörande delar av bilden för att en ska kunna känna igen kopplingen till originalet. Vad är det eleven valt att behålla och vad har hen förändrat? På vilket sätt förändras därmed bildens uttryck och budskap? Vilka syften kan en ha att alls göra en parafras?
 • För de lite äldre eleverna: Hemuppgift att besöka utställningen på egen hand, välja ut ett eller flera verk och redovisa i form av bildanalys. Dela upp i denotation och konnotation, enligt frågorna i exemplet med bildanalys ovan. Fortsätt uppgiften i skolan genom att skapa parafraser (se ovan) på konstverken eleverna analyserat.

Kontakt

Maria Bodén
Konstpedagog Stenungsunds Konsthall

Telefon: 070-252 37 69
maria.boden@stenungsund.se

Senast uppdaterad