Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Stenungsunds Konststråk

Linnéa And-Ast, Blad vid havet. Muralmålning från 2020.

Från Nösnäsbadet i Söder till Badhustorget i norr går Stenungsunds Konststråk.

Utmed vattnet och in emellan husen finns ett antal skulpturer och muralmålningar. Inför sommaren 2020 så har så kallade Storyspots* kopplats till några av konstverken längs med stråket, en möjlighet att få veta mer om exempelvis sagorna bakom muralmålningarna som gjordens våren 2019. Tanken är att konststråket byggs på inför varje säsong med någon ny del eller konstverk.

Stenungsunds kommun är avsändare men större projekt som t.ex. temporära utställningar eller inköp av verk skulle kunna samfinansieras med andra verksamheter längs med vattnet.

*Via appen Storyspot kan ni få veta mer om konstverken som finns längs Konststråket.
För familjen finns en digital poängpromenad kopplad till konstverken via appen Walkabout.
Båda apparna finns tillgängliga i App Store och Google Play.

Senast uppdaterad