Sjön Storaholmevattnet i bildfånget med gran och tall som ramar in utsikten.

Stora Holmevattnet ligger mitt i Ranebo naturskog. Naturleden genom reservatet bjuder på fina vyer över sjön. Foto: Johan Lindgren, Stenungsunds kommun

Ranebo naturskog

Ranebo naturskog är ett naturreservat öster om Jörlanda i kommunens sydöstra del. Här står naturen orörd och en naturled går uppmärkt genom hela reservatet som erbjuder mycket vackra vyer och omgivningar.

Naturreservatet Ranebo naturskog, med det tillhörande mindre reservatet Ranebo lund, ligger cirka 10 minuters bilfärd öster om E6:an och Jörlandas samhälle. I kommunens sydöstra del möter jordbrukslandskapet Svartedalens vildmark, och här i gränslandet ligger Ranebo som bjuder på allt som går att önska sig för den natur- och friluftsintresserade.

Naturreservatet Ranebo naturskog bildades 2001 och utökades 2019. Reservatet är relativt stort och sträcker sigh över 308 hektar. Här finns orre, tjäder och mindre hackspett samt en del ovanliga svampsorter.

Västkuststiftelsen asvarar för skötsel och tillsyn av området och de har märkt upp en naturled genom området som är cirka 8,5 kilometer lång. Terrängen längs leden som löper från den lilla parkeringen vid vägen i Ranebo och runt Stora Holmevattnet och tillbaka är svår och på sina ställen mycket brant. Men bjuder istället på storslagna vyer, trolska skogar mossklädda skogar och vackra sjöar. På västkuststiftelsens vandringstipssida om Ranebo finns kartor över naturleden och mer detaljerad beskrivning av området.

Mer information

Länstyrelsens information om Ranebo naturskog Länk till annan webbplats.
Vandringstips om Ranebo från Västkuststiftelsen Länk till annan webbplats.

Ett barn går på stig genom grön gran och tallskog.

Terrängen i området är svår och kan vara utmanande på sina ställen, men belöningen som ges besökarna är trolska mossklädda skogar och orörd natur. Foto: Johan Lindgren, Stenungsunds kommun

Senast uppdaterad