Mountainbikebana

Foto: Johan Lindgren

Toröd

I kommunens sydöstra del ligger friluftsanläggningen Toröd. Här arbetar ideella krafter med att skapa en mötesplats för motionärer av alla slag.

Intill perkeringen finns en MTB-bana och Stenungsunds klätterklubb har sin boulderhall i ladan. Stenungsunds brukshundklubb håller också till i området. Här finns även tennisbanor och går att boka.

Intill ledens början vid cykelbanan finns vindskydd och grillplats. Från grillplatsen går ett lättillgängligt elljusspår på 1,3 kilometer (barnvagnsvänligt). I området finn även fler uppmärkta leder med varierande längd och svårighetsgrad.

Intilliggande vindskydd och grillplats samt elljusspår är under tillsyn av Stenungsunds kommun.

Karta över Toröd friluftsområde


Den streckade linjen visar eljusspårets dragning i Toröds friluftsområde.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen. Vill du se din postition på kartan trycker du på knappen "visa postion" under plus- och minussymbolerna.

Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hus-symbolen (visa startutsnitt) i det nedre högra hörnet.

Senast uppdaterad