Mountainbikebana

Foto: Johan Lindgren

Toröd

I kommunens sydöstra del ligger friluftsanläggningen Toröd. Här arbetar ideella krafter med att skapa en mötesplats för motionärer av alla slag.

Fokus ligger på cykling och här finns en populär MTB-bana. Precis intill banan finns vindskydd och grillplats som rustats upp under 2022. Från grillplatsen går ett elljusspår samt uppmärkta leder med varierande längd och svårighetsgrad anpassade både för de som vill få upp flåset och de som drar en barnvagn.

Intilliggande vindskydd och grillplats samt elljusspår är under tillsyn av Stenungsunds kommun.

Karta över Toröd friluftsområde


Den streckande linjen visar eljusspårets dragning i Toröds friluftsområde. Gulmarkerat har belysning.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen. Vill du se din postition på kartan trycker du på knappen "visa postion" under plus- och minussymbolerna.

Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hus-symbolen (visa startutsnitt) i det nedre högra hörnet.

Senast uppdaterad