Furufjäll

I höjd med Kyrkenorum och öster om E6 breder Furufjälls naturområde ut sig. Furufjäll är det område som närmast centralorten, erbjuder ”riktig” skog. Stigarna är inte anpassade för barnvagn eller de som har svårt med balansen.

Naturen

Naturen på Furufjäll erbjuder en stor variation med allt från barr- och lövskog till torr- och våtmarker med växlande flora och fauna.

Underhåll av naturstigen

Ett arbete har påbörjats med att rusta upp naturstigen i området. Det handlar om märkning, nya spänger samt informationsskyltar. En längre led kommer att märkas upp och på sikt ersätta den gula slingan.

Stenungsunds kommun ansvarar för tillsyn av området.

Karta över Furufjälls friluftsområde

Den streckande linjen visar elljusspårets dragning i friluftsområdet.

Om du vill zooma ut eller in kartvyn trycker du på plus- eller minussymbolen. Vill du se din position på kartan trycker du på knappen "visa position" under plus- och minussymbolerna.

Vill du tillbaka till kartans ursprungsläge klickar du på hus-symbolen (visa startutsnitt) i det nedre högra hörnet.

Skogsstig i Furufjäll, Foto: Stenungsunds Naturskyddsförening

Senast uppdaterad